SADEMÄÄRÄN MUUTOSSKENAARIOITA (%), B1-KASVIHUONEKAASUSKENAARIO

Yhteismitallistetut sademäärän muutosskenaariot neljälle 30-vuotisjaksolle, vertailukohtana jakso 1971-2000.

Nämä muutosarviot on annettu tälle yksittäiselle kasvihuonekaasuskenaariolle huomioiden mallien erot. Muutokset on laskettu vuoden 12 kuukaudelle ja lisäksi erikseen neljälle vuodenajalle.

Muutokset ovat koko Suomen yli laskettuja keskiarvoja. Kussakin kohdassa on taulukoitu 7 kpl jakauman prosenttipisteitä (5, 10, 25, 50, 75, 90 ja 95%).

Arvot perustuvat 19 maailmanlaajuisen ilmastomallin tuloksiin. Tuottanut Ilmatieteen laitos 8.8.2008. Lisätietoja: Kimmo Ruosteenoja (etunimi.sukunimi@fmi.fi).

Käyttöesimerkki: Haetaan toukokuun (V kuukausi) mediaanimuutos jaksolle 2040-2069. Etsitään ko. taulukosta 50%:n kohdalta lukuarvo, joka on 7 %.

Tarkasteltava jakso 2010-2039

KK/VUODENAIKA5%10%25%50%75%90%95%
I1235689
II2358101213
III-103581012
IV-113691113
V-4-31481113
VI-3-12591214
VII-4-3036911
VIII-113691113
IX-5-3036910
X-3-213689
XI56810121415
XII67810111313
TALVI346791112
KEVÄT-2-12581113
KESÄ-3-12581113
SYKSY-102581011

Tarkasteltava jakso 2020-2049

KK/VUODENAIKA5%10%25%50%75%90%95%
I345791112
II0258121517
III1258101314
IV-2037111416
V-7-50491315
VI-1147101214
VII-3-213689
VIII-103691214
IX-5-31481113
X013681012
XI57912141618
XII781011131516
TALVI3479111415
KEVÄT-3-126101315
KESÄ-202581112
SYKSY0147101214

Tarkasteltava jakso 2040-2069

KK/VUODENAIKA5%10%25%50%75%90%95%
I02610131719
II03814202528
III24812162022
IV-4-149151922
V-8-517142023
VI0258111416
VII-3-2147911
VIII-3-12591214
IX-3-12691315
X-113681112
XI671014172022
XII471014182224
TALVI14812172123
KEVÄT-4-149151922
KESÄ-202691214
SYKSY0258111416

Tarkasteltava jakso 2070-2099

KK/VUODENAIKA5%10%25%50%75%90%95%
I681115192224
II571216212528
III24812172123
IV-30510162124
V24913182325
VI03712182225
VII02610151921
VIII-4-137111517
IX-3-149141821
X13610131618
XI581217212528
XII8101418222628
TALVI691217212527
KEVÄT03712172224
KESÄ-11510141921
SYKSY13711162022