SADEMÄÄRÄN MUUTOSSKENAARIOITA (%), B1-KASVIHUONEKAASUSKENAARIO

Yhteismitallistetut sademäärän muutosskenaariot neljälle 30-vuotisjaksolle, vertailukohtana jakso 1971-2000.

Nämä muutosarviot on annettu tälle yksittäiselle kasvihuonekaasuskenaariolle huomioiden mallien erot. Muutokset on laskettu vuoden 12 kuukaudelle ja lisäksi erikseen neljälle vuodenajalle.

Muutokset ovat koko Suomen yli laskettuja keskiarvoja. Kussakin kohdassa on taulukoitu 7 kpl jakauman prosenttipisteitä (5, 10, 25, 50, 75, 90 ja 95%).

Arvot perustuvat 19 maailmanlaajuisen ilmastomallin tuloksiin. Tuottanut Ilmatieteen laitos 8.8.2008. Lisätietoja: Kimmo Ruosteenoja (etunimi.sukunimi@fmi.fi).

Käyttöesimerkki: Haetaan toukokuun (V kuukausi) mediaanimuutos jaksolle 2040-2069. Etsitään ko. taulukosta 50%:n kohdalta lukuarvo, joka on 7 %.

Tarkasteltava jakso 2010-2039

Tarkasteltava jakso 2020-2049

Tarkasteltava jakso 2040-2069

Tarkasteltava jakso 2070-2099