Meteorologinen tutkimus

Meteorologisessa tutkimuksessa työskentelee noin 50 henkilöä neljässä tutkimusryhmässä: säämallit, meteorologiset tutkimussovellukset, satelliitti- ja tutkasovellukset sekä polaarialueiden meteorologia ja klimatologia.

Säämallit

Säämalliryhmä pitää yllä alueellista numeerista säänennustusjärjestelmää, ja harjoittaa alaan liittyvää tutkimusta mm. kansainvälisen HIRLAM-konsortion puitteissa. Järjestelmällä voidaan arvioida sään kehitystä Suomessa ja Euroopan alueella noin kaksi vuorokautta eteenpäin. Laskelmia käytetään apuna yleisöennusteissa sekä mm. ilmailua, merenkulkua ja maaliikennettä palvelevissa erityisennusteissa. Tuotettujen numeeristen ennusteiden avulla arvioidaan myös ilman laatua ja ilmansaasteiden leviämistä. Alueellinen järjestelmä täydentää ja tarkentaa kansainvälisesti tuotettuja koko maapallon kattavia laskelmia.

Päällikkö: FT Carl Fortelius, puh. 029 539 4130

Meteorologiset tutkimussovellukset

Sovellusryhmä vastaa sääpalvelua tukevien meteorologisten menetelmien, säänennustusjärjestelmien sekä sääilmiöiden ja ennusteiden verifiointimenetelmien kehitys-, tutkimus- ja jatkojalostustyöstä. Ryhmä tukee osaltaan ympäristön tilaan ja monitorointiin liittyvien tutkimussovellusten kehittämistä. Työn aihepiiriin kuuluvat mm. myös uudet telemaattiset palvelut (älyliikenne), postprosessointi sekä tuuli- ja aurinkoenergiaan liittyvät selvitykset ja tutkimus.

Päällikkö: Tutkimusprofessori Anders Lindfors, puh. 029 539 2112

Satelliitti- ja tutkasovellukset

Ryhmän tehtävänä ovat meteorologiset satelliitti- ja tutkasovellukset. Tutkimus kohdistuu eri maanpinta- ja sääsuureiden (albedo, pinnan säteilyenergiatase, satava ja maassa oleva lumi, pilvisyys) laskentaan satelliitti- ja tutkamittausten avulla. Tuloksia voidaan hyödyntää numeerisessa ennustamisessa, sääpalvelussa sekä ilmastotutkimuksessa, esimerkkejä sovellusaloista ovat aurinkoenergia ja lentoliikenne. Kaukokartoituskoulutus ja kansainvälinen toiminta kuuluvat myös oleellisesti ryhmän alaan.

Päällikkö: Tutkimusprofessori Aku Riihelä, puh. 029 539 4152

Polaarialueiden meteorologia ja klimatologia

Polaarialueiden meteorologia ja klimatologia -ryhmä tutkii kylmien olosuhteiden meteorologiaa, jäätä, lunta, meriä ja ilmastoa tavoitteenaan fysikaalisten prosessien, vuorovaikutusmekanismien ja ilmastosysteemin parempi ymmärtäminen sekä menetelmien kehitys sää- ja ilmastomallien käyttöön, mukaan lukien kuukausi- ja vuodenaikaisennusteet. Tutkimus perustuu kenttämittauksiin Arktiksella ja Antarktiksella sekä havaintoaineistojen analysointiin ja numeeriseen mallinnukseen.

Päällikkö: Dosentti Tiina Nygård, puh. 029 539 3103