Tutkimusta ja päätöksentekoa tukevien kansallisten ilmastonmuutoksen skenaarioiden alueelliset ja järjestelmätason ulottuvuudet (FINSCAPES)

Hanke tuottaa uusia vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ilmaston muuttumista koskevia skenaarioita, joiden avulla voidaan tutkia erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja Suomessa vuosisadan loppuun saakka. Ilmatieteen laitoksessa laaditaan uusien ilmastomallitulosten pohjalta kansallisia ja alueellisia ilmastoskenaarioita. Erilaisten skenaarioiden käyttöä tutkimuksen ja päätöksenteon tukena pyritään havainnollistamaan sanallisten kuvausten ja esimerkkitutkimusten avulla.

FINSCAPES-hankkeen logo

Hankkeen kuvaus

Ilmastonmuutoksen nopeus Suomessa riippuu vahvasti kasvihuonekaasujen maailmanlaajuisten päästöjen tulevasta kehityksestä. Toisaalta ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan riippuvat osaltaan maamme väestörakenteesta, taloudesta ja ympäristöolosuhteista tulevaisuudessa. Koska näitä muutoksia on mahdotonta ennustaa tarkasti, tarvitaan vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ilmaston muuttumista koskevia skenaarioita. Niitä voidaan käyttää lähtökohtina, kun tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja suunnitellaan kansallisia ja paikallisia keinovalikoimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja odotettavissa oleviin muutoksiin sopeutumiseksi.

FINSCAPES-hankkeen tavoitteena on tukea ilmastonmuutostutkimusta ja suomalaista päätöksentekoa luomalla integroituja skenaarioita, jotka kuvaavat yhteiskunnan, talouden ja ilmaston vaihtoehtoisia kehityskulkuja tämän vuosisadan aikana. Ilmatieteen laitoksessa tuotamme uusien ilmastomallitulosten pohjalta kansallisia ja alueellisia ilmastoskenaarioita, jotka tarjoavat uutta tietoa sään ääri-ilmiöistä ja eri sääilmiöiden yhteisvaikutuksista. Tavoitteenamme on myös havainnollistaa tuloksia laatimalla niistä sanallisia kuvauksia yhteistyössä potentiaalisten käyttäjien kanssa. Lisäksi tarjoamme käytännön esimerkkejä skenaarioiden soveltamisesta ja käyttömahdollisuuksista kaupunkijärjestelmien tutkimuksessa.

Hankkeen perustiedot

Uutisia

Julkaisuja

2023

Ruosteenoja, K. and K. Jylhä, 2023: Heatwave projections for Finland at different levels of global warming derived from CMIP6 simulations. Geophysica, 58, 47–75.

Utriainen, L., 2023: Projected changes in precipitation and wind speed over Finland from a convection-permitting regional climate model. Master's thesis in Engineering Physics, Aalto University.

Ruosteenoja, K., Jylhä K., 2023: Average and extreme heatwaves in Europe at 0.5–2.0◦C global warming levels in CMIP6 model simulations. Climate Dynamics.

2022

Médus, E., 2022: Regional climate over Northern Europe: from observations to high-resolution modeling. Finnish Meteorological Institute Contributions 182.

Médus, E., Thomassen, E. D., Belušić, D., Lind, P., Berg, P., Christensen, J. H., Christensen, O. B., Dobler, A., Kjellström, E., Olsson, J., and Yang, W., 2022. Characteristics of precipitation extremes over the Nordic region: added value of convection-permitting modeling, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 22, 693–711.

2021

Ruosteenoja, K. and K. Jylhä, 2021. Projected climate change in Finland during the 21st century calculated from CMIP6 model simulations. Geophysica, 56, 39–69. (PDF) Ruosteenoja, K. and K. Jylhä, 2021. Online supplement for: Projected climate change in Finland during the 21st century calculated from CMIP6 model simulations. Geophysica, 56. 14 p. (PDF)

Ruosteenoja K, 2021: Applicability of CMIP6 models for building climate projections for northern Europe. Finnish Meteorological Institute, Reports 2021:7.

Toivonen E, Partanen A-I, Jylhä K, 2021: Ilmastonmuutos vaikuttaa hulevesien mitoitukseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vesitalous 2/2021, p. 14–18. (PDF)