Ilmakehän koostumuksen tutkimus

Ilmakehän koostumus tutkii ja havainnoi ilmastoon ja ilmanlaatuun vaikuttavien pienhiukkasten ja kaasujen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja niiden ilmakehässä tapahtuvaa muuntumaa ja leviämistä sekä hoitaa ilmakehän koostumukseen liittyviä asiantuntijatehtäviä ja viestintää.

Pallaksen Global Atmosphere Watch mittausasema

Yksikön tutkimus- ja kehitystoiminta painottuu ajankohtaisiin ilmastoon ja ilmanlaatuun liittyviin haasteisiin Suomessa ja kansainvälisesti. Osallistumme lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin ja hankkeisiin, joissa tutkitaan ilmanlaadun ja ilmaston vaikutuksia toisiinsa, ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Keskeisiä tutkimusaihepiirejä ovat

  • Pienhiukkasten fysikaaliset ominaisuudet, koostumus ja kemiallinen muutunta

  • Ilman orgaaniset yhdisteet ja niiden analyysimenetelmien kehittäminen

  • Ilmanlaatumallien kehitys, validointi ja sovellukset

Yksikön tehtäviin kuuluvat myös mm.

  • Kansainvälisten ilmanlaadun seurantaohjelmien toteuttaminen

  • Ilmanlaadun kansallisen vertailulaboratorion ylläpito

  • Kansallisen ilmanlaadun seurannan kehittäminen ja ylläpito

  • Ilmatieteen laitoksen ACTRIS-toiminta

  • Suomessa ja strategisissa kohteissa ulkomailla sijaitsevan tutkimusasemaverkon ylläpito

IL:n jatkuvatoimiset aerosoli- ja kasvihuonekaasumittaukset Suomessa ja ulkomailla
Laivaliikenteen CO2-päästöjen maantieteellinen jakauma Itämerellä vuoden 2011 aikana. Laivojen liikehdintä on mallinnettu alusten navigaatiolaitteiden lähettämien automaattiviestien perusteella. Työ on tehty yhdessä Euroopan Meriturvallisuusviraston kanssa.

Hiukkasmaisten ilmansaasteiden mittauksia Himalajan alarinteillä Intiassa, IL:n ja intialaisen The Energy and Resources Institute:n yhteistyön tulos