Ilmastonmuutos ja innovaatiotutkimus

Ryhmä tutkii sään ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä talouteen. Painopiste on ilmastonmuutoksen ja innovaatiotutkimuksen sekä ennakoinnin ja tulevaisuuden tarkastelun yhteensovittamisessa.

Ryhmän asiantuntijat:

  • Tutkivat sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen taloudellisia globaaleja heijastevaikutuksia Suomelle

  • Kehittävät ilmastoinformaation vaikuttavuuden arviointia, kriteereitä, konsepteja ja menetelmiä

  • Kehittävät uutta ilmastonmuutospalvelua, johon kuuluvat uudenlaiset eri aikaskaalojen vaikutusennusteet ja skenaariot, jotka ulottuvat taloudellisiin vaikutuksiin asti

  • Kehittävät ilmastonmuutoskoulutusta sekä testaa uusia pilottituotteita ja -palveluita yhdessä käyttäjien kanssa