Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus

Itä-Suomen ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa tehdään monipuolista tutkimusta liittyen ilmakehän pienhiukkasiin ja niiden ilmasto- sekä terveysvaikutuksiin. Keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen etenemisen ennustamisessa ovat ilmastomallit, joita käytetään arvioitaessa ihmisten toiminnan vaikusta menneeseen, tämänhetkiseen sekä tulevaan ilmastoon. Yksikössä tuotamme eri menetelmin havaintodataa, jota voidaan käyttää ilmastomallien kehittämiseen sekä niiden arviointiin. Datan, teoriaosaamisen sekä prosessimallinnuksen avulla parannamme ilmastomallien kykyä simuloida ilmakehän ominaisuuksia, tavoitteena mahdollisimman todenmukaiset mallisimulaatiot ja mahdollisimman tarkat malliennusteet tulevaisuuden ilmastosta. Yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen muiden yksiköiden ilmastotutkimuksen kanssa tuotamme tutkimustietoa, jota tarvitaan yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tätä tietoa voidaan käyttää mm. arvioitaessa päästövähennyksien tehokkuutta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen vaadittavien toimenpiteiden suunnittelussa.

Ilmastosovellusten lisäksi käytämme menetelmiämme mm. ilmanlaadun seurannassa, auringon UV-säteilyn vaikutusten arvioinnissa sekä sääennusteiden kehittämisessä.

Työtämme rahoittavat liikenne ja viestintäministeriön lisäksi lähinnä Suomen akatemia, Euroopan komissio sekä Euroopan avaruusjärjestö ESA. Tutkimustoimintamme jakaantuu kolmeen ryhmään joissa on yhteensä noin 25 tutkijaa. Päätoimipaikkamme on Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston kampuksella, jossa sijaitsee myös Lento- ja sotilassää, Etelä -ryhmän Kuopion toimisto.

  • Ilmakehän säteily: Analysoimme satelliittimittauksista saatavaa tietoa ilmakehän hiukkasista. Tutkimme ilmakehän hiukkasten vaikutusta säteilynkulkuun osana kansainvälisiä AERONET ja SolRad -Net –mittausverkostoja, ja kehitämme globaalia UV-säteilyn ennuste- ja monitorointijärjestelmää. Alailmakehän hiukkasten esiintymistä eri korkeuksilla tutkitaan Lidar-mittauksin.

  • Ilmakehän mallinnus: Analysoimme laboratorio- ja kenttämittauksia sekä paikallisen että globaalin skaalan mallien avulla. Lisäksi teemme soveltavaa mallitutkimusta mm. ilmastonmuokkauksen alalla. Kehittämämme pienhiukkasmalli SALSA on liitetty osaksi useita kansainvälisiä ilmakehämalleja.

  • Ilmakehän mittaukset: Tutkimme pienhiukkasten ja pilvipisaroiden vuorovaikutusta sekä pilven muodostumista Puijon tornin mittausasemalla (SMEAR IV asema) jatkuvatoimisin mittauksin. Järjestämme myös mittauskampanjoita Puijolla ja osallistumme kansainväliseen mittaustoimintaan muualla kotimaassa ja ulkomailla.

Pienhiukkasten terveysvaikutuksiin liittyen tutkimme ulkoilman ja asumisen vaikutuksia sisäilman laatuun. Lisäksi kehitämme tutkimusmenetelmää, jolla ilman epäpuhtauksien haitallisuutta voidaan tutkia kokeellisesti soluilla todellista altistumista vastaavissa olosuhteissa. Nämä tutkimukset toteutetaan yhteistyössä mm. Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusryhmien kanssa.