ACCLIM-hanke

Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten (ACCLIM II)

Ilmaston vaihteluihin ja muutokseen oikealla tavalla varautuminen edellyttää mahdollisimman luotettavaa tietoa menneestä, nykyisestä ja tulevasta ilmastosta, sen keskimääräisistä arvoista, vaihteluista ja ääri-ilmiöistä. ACCLIM-hankkeen (2006-2008) ja sen käynnissä olevan jatkohankkeen ACCLIM II (2008-2009) tehtävänä on vastata Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelman (ISTO, katso myös Ympäristöklusteri) nykyistä ja tulevaa ilmastoa koskevasta tietopalvelusta.

Hankkeessa tutkitaan keskeisten sääsuureiden vaihtelua ja ääriarvoja havaintojen perusteella, laaditaan ISTO-ohjelmalle yhteistä ilmastoskenaariopohjaa ja arvioidaan muutosten todennäköisyysjakaumia sekä annetaan asiantuntijaopastusta ilmastotiedon käyttämisestä sopeutumistutkimuksissa.

Ilmastohavaintojen lisäksi hankkeen tulokset perustuvat laajaan maapallonlaajuisten ilmastomallikokeiden tuottamaan aineistoon, jota täydennetään alueellisten ilmastomallien tuottamilla tarkennuksilla. Useiden mallien tulosten tarkastelu tekee mahdolliseksi ilmastoennusteihin liittyvän epävarmuuden arvioinnin. Työ jakautuu viiteen osioon, joista yksi on erityisesti keskittynyt vuorovaikutukseen muiden hankkeiden kanssa.

Sopeutumistutkimusten lisäksi hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös ilmastonmuutosten vaikutuksia tutkittaessa sekä ilmastopolitiikan taustatietona.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteuttavat:

Muualla ACCLIM-hankkeesta

- ISTO-tutkimusohjelma

- FINESSI-verkkotyökalu

Hankkeen toteuttajat eivät vastaa mahdollisista virheistä projektin www-sivuston sisällössä tai mistään sivustolta löytyvän tiedon perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä hyväksyy www-sivustolle tullessaaan ja sivustoa käyttäessään tämän käyttöehdon.