ACCLIM-hanke

Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu sopeutumistutkimuksia varten (ACCLIM II)

Ilmaston vaihteluihin ja muutokseen oikealla tavalla varautuminen edellyttää mahdollisimman luotettavaa tietoa menneestä, nykyisestä ja tulevasta ilmastosta, sen keskimääräisistä arvoista, vaihteluista ja ääri-ilmiöistä. ACCLIM-hankkeen (2006-2008) ja sen jatkohankkeen ACCLIM II (2008-2009) tehtävänä oli vastata Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelman (ISTO) nykyistä ja tulevaa ilmastoa koskevasta tietopalvelusta.

Hankkeessa tutkittiin keskeisten sääsuureiden vaihtelua ja ääriarvoja havaintojen perusteella, laadittiin ISTO-ohjelmalle yhteistä ilmastoskenaariopohjaa ja arvioitiin muutosten todennäköisyysjakaumia sekä annettiin asiantuntijaopastusta ilmastotiedon käyttämisestä sopeutumistutkimuksissa.

Ilmastohavaintojen lisäksi hankkeen tulokset perustuvat laajaan maapallonlaajuisten ilmastomallikokeiden tuottamaan aineistoon, jota täydennettiin alueellisten ilmastomallien tuottamilla tarkennuksilla. Useiden mallien tulosten tarkastelu teki mahdolliseksi ilmastoennusteihin liittyvän epävarmuuden arvioinnin. Työ jakautui viiteen osioon, joista yksi oli erityisesti keskittynyt vuorovaikutukseen muiden hankkeiden kanssa.

Sopeutumistutkimusten lisäksi hankkeen tuloksia on hyödynnetty myös ilmastonmuutosten vaikutuksia tutkittaessa sekä ilmastopolitiikan taustatietona.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteuttivat:

  • Ilmatieteen laitoksen Ilmastonmuutoksen tutkimusyksikkö (IL)

  • Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden ja geofysiikan osasto (HY)

  • Suomen ympäristökeskuksen Globaalimuutoksen tutkimusohjelma (SYKE)

Muualla ACCLIM-hankkeesta

- ISTO-tutkimusohjelma

- FINESSI-verkkotyökalu

Hankkeen toteuttajat eivät vastaa mahdollisista virheistä projektin www-sivuston sisällössä tai mistään sivustolta löytyvän tiedon perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä hyväksyy www-sivustolle tullessaaan ja sivustoa käyttäessään tämän käyttöehdon.