Rakennetun ympäristön säätiedot muuttuvassa ilmastossa

Tämän tutkimustyön tavoitteena oli arvioida, millaisiin tulevaisuuden sääolosuhteisiin tulisi rakennetussa ympäristössä varautua erityisesti rakennusten osalta, kun ilmasto muuttuu.

Tutkimuksessa tarkasteltiin

  • rakennusten vuotuiseen lämmitys- ja jäähdytysenergian tarpeeseen sekä järjestelmien mitoitustehon tarpeeseen vaikuttavia säämuutoksia;

  • ilmastonmuutoksen vaikutuksia sellaisten sääolojen esiintymiseen, jotka voivat kuormittaa sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteita ja rakennusten kosteusteknistä toimintaa.

Ilmastonmuutoksen vaikutusta rakennetun ympäristön sääolosuhteisiin arvioitiin vertaamalla vuosien 2030, 2050 ja 2080 ilmastoa vallitsevaan tilanteeseen. Keskimääräisten sääolojen lisäksi tarkasteltiin rakennetun ympäristön kannalta merkityksellisiä ilmaston ääri-ilmiöitä ja suuruusluokkaa. Muutosten vertailukohtana toimii vuosien 1989–2018 ilmasto. Työ keskittyi siten ilmastotietoihin käsittelemättä rakenteiden toiminnan mallinnusta.

Työn toteutti Ilmatieteen laitos Ympäristöministeriön tilauksesta.

Hankkeen videomuotoinen tulosseminaari pidettiin 5.11.2020.

Hankkeen tulokset ja loppuseminaarin materiaali:

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/rakennusten-energialaskennan-testivuosi

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/energialaskenta-try2020

Terveet tilat 2028 -ohjelma