Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden kaupungit

Olemme monitieteellinen ryhmä, joka tutkii ilmastonmuutokseen liittyviä fysikaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Yhdessä yhteistyökumppanien ja tiedon käyttäjien kanssa kehitämme ilmastoneutraaliuutta tukevia sään- ja ilmastonkestäviä ratkaisuja ja tutkimustietoa nykyisiin ja tulevaisuuden kaupunkeihin.

Kaupunkien kestävyyttä ja ilmastoneutraaliutta edistäviä ratkaisuja on monia, kuvassa näkyvät mm. uusiutuva energia, älyliikenne, vihreät kaupunkirakenteet ja energiantuotanto.

Ryhmämme päätutkimusaiheet ovat:

  • Kaupunki-ilmasto, kaupunkien sää- ja ilmastoriskit sekä hillintä- ja sopeutumistoimet

  • Rakennetun ympäristön ja viheralueiden vaikutukset kaupungeissa

  • Kaupunkeihin keskittyvä taloudellinen ja sosiaalinen tutkimus sekä kaupunkien erilaiset kehitysskenaariot

  • Digitaalisten kaupunkisää- ja ilmastopalveluiden kehitys, testaus ja pilotointi