Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden kaupungit

Ryhmä kehittää yhdessä yhteistyökumppanien ja käyttäjien kanssa ilmastoneutraaliutta tukevia sään ja ilmastonkestäviä ratkaisuja nykyisiin ja tulevaisuuden kaupunkeihin. Ryhmä tutkii kaupunkien rakennettua ympäristöä ja sen muutosta myös yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta ja tukee ympäristön suunnittelua.

Kartta rankkasateen vaikutuksista kaupungin infrastruktuuriin, korjaushenkilöitä avaamassa sadevesiviemäriä tulvivalla kadulla.
Kartta: Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden kaupungit -ryhmä. Kuva: Emilia Mänttäri.

Ryhmän päätutkimusaiheet ovat:

  • Kaupunki-ilmasto, kaupunkien sää- ja ilmastoriskit ja kaupunkeihin liittyvän hydrologisen ja ekonometrisen mallinnuksen kehittäminen

  • Rakennetun ympäristön ja viheralueiden vaikutus alueiden mikroilmastoon

  • Uudenlaisten digitaalisten kaupunkisää- ja ilmastopalveluiden kehitys, testaus ja pilotointi esimerkiksi matkailun tueksi

  • Ilmastonmuutokseen ja kaupunkeihin liittyvät yhteiskunnalliset muutokset