Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Ilmatieteen laitos. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella kirjaamo@fmi.fi

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus@avi.fi puhelinnumero, vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 1.3.1, 2.4.4)

  • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. (WCAG 2.4.3)

  • Verkkopalvelun semanttinen rakenne ei ole kaikilta osin selkeä, esimerkiksi taulukoita on käytetty sisällön asetteluun. (WCAG 1.3.1)

  • Osa sisällöstä ja toiminnallisuudesta ei ole saavutettavissa näppäimistöllä. Päävalikkoa ei voi sulkea näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)

  • Kohdistin ei erotu tietyissä käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 2.4.7)

  • Verkkopalvelussa on englanninkielisiä termejä, joiden kieltä ei ole merkitty asianmukaisesti. (WCAG 3.1.2)

  • Kaikki käyttöliittymäelementit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Avattavat ja suljettavat haitariosiot eivät toimi oikein. Verkkopalvelussa on nimeämättömiä kohteita tai kohteen ohjelmallisesti ymmärrettävää nimeä ei tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä. Hakutuloksista ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa tarjotaan karttoihin perustuvaa säätietoa. Lain mukaan karttojen ja karttapalvelujen ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia. Verkkopalvelussa on tarjolla videoita, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia tekstityksen ja kuvailutulkkauksen osalta. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Verkkopalvelu on julkaistu 2.6.2020. Tämä seloste on laadittu 21.9.2020. Selostetta on päivitetty viimeksi 21.9.2020. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto