Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Ilmatieteen laitos. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella kirjaamo@fmi.fi

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus@avi.fi puhelinnumero, vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikin osin saavutettava. Verkkopalvelun saavutettavuutta parannetaan jatkuvalla kehitystyöllä ja korjauksilla. Verkkopalvelussa on esillä erittäin laajoihin tilastollisiin tietovarastoihin perustuvia visualisointeja, taulukoita ja animaatioita, jotka helpottavat kokonaisuuden hahmottamista. Näiden tuottamiseen käytetty teknologia perustuu osin kolmansien osapuolien valmistamiin ulkoisiin ohjelmakirjastoihin, joiden saavutettavuusominaisuudet eivät ole Ilmatieteen laitoksen vaikutusmahdollisuuksien rajoissa. Ilmatieteen laitos pyrkii tekemään sisällöstä kaikille saavutettavaa valitsemalla käyttöön mahdollisimman hyvin saavutettavuutta toteuttavia teknologioita silloin kun sellainen on tarjolla. Ilmatieteen laitos pyrkii tarjoamaan saavutettavan version datasta silloin kun edellä esitetyt visualisoinnit eivät ole mahdollisia toteuttaa saavutettavina. Seuraavassa luetellut puutteelliset sisältökohdat ovat pääosin saavutettavia mutta ja havaitut puutteet koskevat soveltuvin osin jotain käyttäjäryhmää ja / tai avustavaa teknologiaa.

Sisältöjä ja toimintoja, joissa on havaittu puutteita saavutettavuudessa:

 • Kaikki sivuston sisältö ja toiminnot eivät ole hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä. Esimerkiksi ”Varoitukset-sivun” tekstimuotoiset varoitukset ovat epäjohdonmukaisesti luettavissa ruudunlukuohjelmilla (WCAG 2.1.1, 4.1.2)

 • Osassa grafiikoita on epätäsmällinen tai puuttuva tekstivastine (WCAG 1.1.1)

 • Sivustolla on liikkuvaa, vilkkuvaa tai vierittyvää informaatiota, jonka keskeyttämiseen, pysäyttämiseen tai piilottamiseen ei ole tarjolla käyttäjälle mekanismia tai operaatio on vaikeasti toteutettavissa (WCAG 2.2.2)

 • Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien nimi, rooli tai tila ei ole kuvattu selkeästi avustavalle teknologialle (WCAG 4.1.2)

 • Yksittäisten sivujen otsikointi virheellinen ja käytetty merkintäkieli ei täysin spesifikaation mukainen (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 4.1.1)

 • Verkkopalvelun tekstin koko ei noudata käyttäjän selaimen asetuksia tai ei ole kasvatettavissa ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä (WCAG 1.4.4)

 • Osa verkkopalvelun linkeistä siirtää käyttäjän ulkoiseen sivustoon tai lataa liitetiedoston ilman käyttäjälle annettavaa ilmoitusta (WCAG 3.2.4)

 • Kaikki käyttöliittymän elementit eivät ole ohjelmallisesti tunnistettavissa. Joillain elementeillä ei ole avustavalle tekniikalle tarkoitettua elementin tunnistavaa kuvausta. Dynaamisesti päivittyvästä sisällöstä ei aina anneta ilmoitusta avustaville teknologioille. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

 • Käytettäessä käyttöjärjestelmän helppokäyttöisyystoiminnoissa aktivoitua korkean kontrasti katselutilaa, katoaa osa informaatiosta tai käyttöliittymän elementeistä näkyvistä (WCAG 1.4.1, 2.4.7)

 • Sisältö esitetty aistinvaraisesti havaittavassa muodossa vaikeuttaen avustavan teknologian varassa toimivan käyttäjän mahdollisuutta saavuttaa sisältö. Esimerkiksi Ilmasto-osion lämpötila-graafi sisältää näppäimistökäytöllä yksikerrallaan läpikäytäviä elementtejä mutta graafin sisältö ei ole ruudunlukijan käyttäjälle ymmärrettävässä muodossa. (WCAG 1.3.2, 1.3.3, 3.2.4)

 • Verkkopalvelussa on paikoitellen englanninkielisiä sisältöjä ilman, että kieltä on merkitty asianmukaisesti (WCAG 3.1.1, 3.1.2)

Liitetiedostot

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja tai linkitettyjä Ilmatieteen laitoksen julkaisemia PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. PDF-tiedostot voivat olla esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen tutkimusjulkaisuja. Esimerkkejä mahdollisista puutteista:

 • Tiedostoissa voi olla visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joissa ei ole tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)

 • Tiedostoissa voi olla muotoilupuutteita, kuten tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikoita, joita ei ole merkitty otsikkotyylillä. (WCAG 1.3.1)

 • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla puutteita. (WCAG 1.3.1)

 • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita, esimerkiksi tiedostojen otsikot tai kielimääritykset voivat puuttua. (WCAG 4.1.2, 3.1.2)

Ilmatieteen laitos ohjeistaa ja kouluttaa julkaisujen tekijöitä saavutettavien PDF-tiedostojen teossa.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa tarjotaan karttoihin perustuvaa säätietoa. Lain mukaan karttojen ja karttapalvelujen ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia. Verkkopalvelussa on tarjolla videoita, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia tekstityksen ja kuvailutulkkauksen osalta. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Verkkopalvelu on julkaistu 2.6.2020. Tämä seloste on laadittu 21.9.2020. Selostetta on päivitetty viimeksi 8.5.2023. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto