Ilmatieteen laitos - turvaa ja sujuvuutta yhteiskunnalle

Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Ilmatieteen laitos kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan.

Visio

Olemme alamme kansainvälinen edelläkävijä. Tuotamme tietoa tulevaisuuden turvaksi - olosuhteet eivät saa yllättää ketään.

Strategiset tavoitteet

 • Olemme johtavassa asemassa alamme kansainvälisessä yhteisössä

 • Tuotamme kumppaniemme kanssa yhä monipuolisempaa, pohjolan parasta olosuhdetietoa

 • Ennakoimme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme muuttuvat tarpeet toiminnassamme

Onnistumisen edellytykset

 • Olemme hyvinvoiva, ketterä ja henkilöstön osaamista kehittävä työpaikka

 • Infrastruktuurimme ja tuotantomme on tehokas, kilpailukykyinen ja vaikuttava

 • Hyödynnämme palveluissamme oivaltavasti ja määrätietoisesti tutkimustietoa ja uusinta teknologiaa

 • Viestimme työyhteisössämme ja sidosryhmillemme vuorovaikutteisesti ja suunnitelmallisesti

 • Yhteiset toimintatavat varmistavat laadukkaan, läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen toiminnan

Arvot

Yhteistyö

 • Edistämme hyvää yhteistyötä ja yhteishenkeä kaikessa tekemisessämme.

Vaikuttavuus

 • Tuotamme tietoa ja palveluja, joilla muutetaan maailmaa.

Edelläkävijyys

 • Tähtäämme kansainväliseksi edelläkävijäksi työskentelemällä yhteisten tavoitteiden eteen.