Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon (SUOMI)

SUOMI-hanke on Suomen ilmastopaneelin hanke, jota koordinoi Ilmatieteen laitos. Hankkeessa tuotetaan synteesitietoa kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman ja ilmastolain valmistelua varten. Työn keskipisteessä ovat erityisesti alueellisesti tarkat riskiarviot nyky- ja tulevassa ilmastossa, sopeutumisen ohjauskeinot sekä sopeutumisen kustannukset ja hyödyt.

Myrskytuho metsässä, tulva maantiellä, kuiva halkeileva maaperä, tuomarin nuija ja vaakakupit
Kuvat: Matti Kämäräinen, Jukka Salmi / Plugi, Antonin Halas / Studio Halas, Adobe Stock

Tiedotteet ja julkaisut

Tiedote

Ilmastopaneelin raportti: Alueellinen ilmastonmuutostieto tukee sopeutumistyötä Suomessa – Suomen ilmastopaneelin tiedote 23.9.2021

Raportti

Gregow, H., Mäkelä, A., Tuomenvirta, H., Juhola, S., Käyhkö, J., Perrels, A., Kuntsi-Reunanen, E., Mettiäinen, I., Näkkäläjärvi, K., Sorvali, J., Lehtonen, H., Hildén, M., Veijalainen, N., Kuosa, H., Sihvonen, M., Johansson, M., Leijala, U., Ahonen, S., Haapala, J., Korhonen, H., Ollikainen, M., Lilja, S., Ruuhela, R., Särkkä, J. & Siiriä, S-M., 2021. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, kustannukset ja alueelliset ulottuvuudet. Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2021. 166 s. (pdf)

Otteet raportista maakuntakohtaisesti

Hankkeen kuvaus

Suomen ilmastopaneelin SUOMI-hankkeen tavoitteena on tuoda mahdollisimman laaja ilmastonmuutoksen sopeutumista edistävä tutkimusyhteisö ja tiedontuottajat yhden pöydän ääreen. SUOMI on synteesi-, vuorovaikutus-, opetus- ja verkostojohtamisen hanke.

Hanke tukee vahvasti Ilmastonmuutokseen sopeutumisen seurantaryhmän työskentelyä. Se tuottaa ajankohtaisinta synteesitietoa sopeutumisen tilasta, sen eteen tehtävästä ja tarvittavasta työstä Suomessa osana Arktista aluetta.

SUOMI-hanke koostuu neljästä työpaketista:

 1. Jo muuttuneen ilmaston alueellisesti tarkat riskiarviot – tila 19902020 (IL, HY, SYKE, Luke)

 2. Uusien kriittisten ilmastoriskien alueellisesti tarkka arviointi – tila 2020–2050 (IL)

 3. Ilmastolaki ja sopeutumisen ohjauskeinot (HY, Aalto)

 4. Sopeutumisen kustannukset ja hyödyt (IL, HY, SYKE, Luke)

Hankkeessa hyödynnetään pitkälti olemassa olevaa aineistoa, muita rahoitettuja hankkeita ja niiden tietovarantoja. Hankkeessa järjestetään myös yhteiskehittämiseen nojautuvia työpajoja, etenkin kun hahmotellaan sopeutumisen seurannan toimintamallia.

Hankkeen perustiedot

SUOMI-hankkeeseen kytkeytyviä muita hankkeita

 • ACAF – Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security (rahoittaja: UM)

 • BoostIA – Boosting Integrated Assessment modelling in Luke for sustainability analysis (Luke)

 • CLIMINI – Porotalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen – miten ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset voidaan minimoida? (EAKR)

 • DivCSA – Viljelyjärjestelmien monimuotoistaminen ilmastoviisaasti (SA)

 • Diverfarming – Viljelyn monipuolistaminen Euroopassa (EU H2020)

 • EU-MACS – European Market for Climate Services (EU H2020)

 • HEATCLIM – Kuumuuden terveyshaitat muuttuvassa ilmastossa (SA CLIHE)

 • HERCULES – Terveys, riskit ja ilmastonmuutos: altistumisen, hasardien ja haavoittuvuuden kytkennät eri alue-ja aikaskaaloissa (SA CLIHE)

 • Ilmastolaki ja muun lainsäädäntö (YM)

 • Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus (VN TEAS)

 • iSCAPE – Improving the Smart Control of Air Pollution in Europe (EU H2020)

 • KUITTI – Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (VN TEAS)

 • LOSSI – Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • MARCO – Market research for a Climate Services Observatory (EU H2020)

 • MONITUHO – Puun ja kuoren välissä – varautuminen ilmastomuutoksen moninkertaistamiin kirjanpainajatuhoihin (MMM)

 • OPAL-Life – Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona (EU LIFE)

 • OPERANDUM – Open-air laboratories to manage hydro-meteorological risks (EU H2020)

 • RASMI – Rakennetun ympäristön säätiedot muuttuvassa ilmastossa (YM)

 • SILVA – Sää- ja ilmastovaikutustietokannan kehittäminen (HVK)

 • TUHKA – Turvallisuutta uhkaavien laaja-alaisten metsäpalojen ennakointi (HVK)

 • UUSILMA – Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (VN TEAS)

 • VECLIMIT – Vektorivälitteiset taudit ja ilmastonmuutos Suomessa: kartoittaminen, mallintaminen ja torjunta (SA CLIHE)