Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus

Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimusyksikössä työskentelee yli 35 henkilöä neljässä tutkimusryhmässä: sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos, ilmastonmuutos ja tulevaisuuden kaupungit, sää- ja ilmastosovellukset ja palvelukehitys, ilmastonmuutos ja innovaatiotutkimus. Yksikkö toimittaa Ilmatieteen laitoksen ilmastokatsausta, Ilmastovuosikatsausta ja sen tutkimuksellista liitettä sekä vastaa Ilmasto-opas.fi-sivuston uudistamisesta ja ylläpidosta.

Sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos

Ryhmä kehittää sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien riskien mallinnusta ja parantaa riskien hallintaa yhteiskunnan eri aloilla. Tutkimuksellaan ryhmä mahdollistaa sen, että äärisääilmiöiden vaikutusten ennustettavuus paranee niin nyky- kuin tulevaisuuden ilmastossa.

Päällikkö: FT Anna Luomaranta, puh. 050 383 5358

Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden kaupungit

Ryhmä kehittää yhdessä yhteistyökumppanien ja käyttäjien kanssa ilmastoneutraaliutta tukevia sään ja ilmastonkestäviä ratkaisuja nykyisiin ja tulevaisuuden kaupunkeihin. Ryhmä tutkii kaupunkien rakennettua ympäristöä ja sen muutosta myös yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.

Päällikkö: FT Thomas Kühn, puh. 050 521 8291

Sää- ja ilmastosovellukset ja palvelukehitys

Ryhmä tukee yhteiskunnan toimintavarmuutta, terveysturvallisuutta ja ilmastotietoisuutta. Ryhmä kehittää ja ylläpitää ilmastoviestintää ja ilmastodata- ja karttapalveluita, jotka ovat osa monia Ilmatieteen laitoksen palveluita.

Päällikkö: FT Heikki Tuomenvirta, puh. 029 539 4122

Ilmastonmuutos ja innovaatiotutkimus

Ryhmän painopiste on ilmastonmuutoksen ja innovaatiotutkimuksen sekä ennakoinnin ja tulevaisuuden tarkastelun yhteensovittamisessa. Ryhmä tutkii sään ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä talouteen.

Päällikkö: FT Eeva Kuntsi-Reunanen, puh. 029 539 5323

SIV-yksikön hankkeet

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Päättyneet hankkeet