Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus

Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus -tulosyksikkö (SIV) tekee erilaisiin sääolosuhteisiin ja ilmastonmuutokseen liittyvää varautumista ja sopeutumista tukevaa tutkimusta Ilmatieteen laitoksessa. Kehitämme myös laitoksen ilmastopalveluja ja tuemme WMO:n Arktisen ilmastokeskuksen käynnistämistä. Toimintaamme kuuluvat keskeisesti sään ääri-ilmiöiden tutkimus, viikko- ja kuukausiennustepalveluiden kehittäminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten mallintaminen. Huolehdimme myös ilmastonmuutosviestinnästä ja Ilmasto-opas.fi-verkkosivustosta.

SIV-yksikön toiminta-alueita.

Työtämme rahoittavat Euroopan komissio (H2020 ja C3S), Suomen Akatemia, Tekes, VNK ja ministeriöistä etenkin LVM. Vuotuinen budjettimme on noin 1,7 milj. €. Yksikkömme muodostuu kolmesta tutkimusryhmästä ja asiantuntijoita meillä on noin 35.

Tutkimusalueet ja muu toiminta

  • Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt -ryhmässä tutkimus keskittyy menneen, nykyisen ja tulevaisuuden ilmastojen tutkimiseen sekä ilmastonmuutoksen kansantajuistamiseen. Kohteena on erityisesti Suomessa koettu ja koettava ilmastonmuutos, mutta tutkimusta tehdään hankkeiden puitteissa ympäri maailmaa. Tutkimuksen kulmakiven muodostavat nk. CMIP- ja CORDEX -aineistot sekä uusanalyysit. Erityisesti tavoitteena on tukea ilmastonmuutokseen sopeutumista tarjoamalla ajantasaisinta tietoa säähän ja ilmastoon liittyvistä riskeistä ja niiden arvioiduista muutoksista.

  • Ilmastonmuutos ja yhteiskunta -ryhmä tutkii sään ja ilmaston vaikutuksia ja riskejä yhteiskunnassa etenkin taloudellisesta näkökulmasta Suomessa ja maailmalla. Erityisesti taloudelliset analyysit ja mallit, paikkatietoaineistot ja hybriditietokanta mahdollistavat monitieteisen tutkimuksen. Uusimpia tutkimuskohteita ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen kaupunkiympäristössä ja kansalaisten hyvinvointi sekä ilmastopalveluiden markkinakehitys ja markkinoiden arvottamisen haasteet. Ryhmän tiedetoimittaja koordinoi Ilmasto-opas.fi -sivustoa.

  • Vuodenaikais- ja ilmastosovellukset -ryhmä vastaa sektorikohtaisesta tuotekehityksestä ja ilmastotutkimuksesta jalostettavien palveluiden monipuolistamisesta. Ryhmä tuottaa tarkkoja hila-aineistoja meteorologisista havainnoista ja soveltaa niitä etenkin maa-, metsätalous-, vesi- ja energiasektorilla tehtävässä sopeutumistutkimuksessa. Ilmastosovellus-ryhmän tavoitteisiin kuuluu myös edistää kuukausi- ja vuodenaikaisennusteiden pilotointia yhdessä ennusteiden mahdollisuuksista kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa.

SIV-yksikön hankkeet

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Päättyneet hankkeet