Sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos

Ryhmä kehittää sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien riskien mallinnusta ja parantaa riskien hallintaa yhteiskunnan eri aloilla. Tutkimuksellaan ryhmä mahdollistaa sen, että äärisääilmiöiden vaikutusten ennustettavuus paranee niin nyky- kuin tulevaisuuden ilmastossa.

Sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos -tutkimusryhmän työ liittyy etenkin seuraaviin aihealueisiin:

  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset sään ääri-ilmiöihin ja vahinkoa aiheuttaviin sääilmiöihin, kuten trombeihin, ukkosiin, myrskyihin, voimakkaisiin helteisiin ja niiden esiintymisen todennäköisyyteen

  • Ilmastoskenaarioiden laadunvarmistus

  • Kansainvälisen attribuutiotutkimuksen seuraaminen sekä vastaavan ilmastonmuutosviestinnän ja -palvelun kehitys Ilmatieteen laitokselle

  • Kansainvälisen äärisäätutkimuksen ja palveluiden (mm. Destination Earth) kehittäminen

Tutkimustyö tuottaa kansallisille päättäjille sekä kansalaisille tärkeää pohjatietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä sääilmiöistä ja niiden vaikutuksista, sekä muuttuvasta ilmastostamme ja sen myötä tarvittavista yhteiskunnallisista toimenpiteistä. Ryhmä kehittää myös uutta palvelua, joka kertoo miten ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt ja tulevaisuudessa sään ääri-ilmiöihin Suomessa ja maailmalla.