Suomen lämpötila- ja sademääräskenaarioita erikseen eri kasvihuonekaasuskenaarioille

Näissä taulukoissa on esitetty lämpötilan ja sademäärän muutosskenaarioita virherajoineen erikseen kolmelle kasvihuonekaasuskenaariolle. A2-skenaarion mukaan kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat nopeasti koko tämän vuosisadan, kun taas B1-skenaariossa ne kääntyvät vuosisadan puolivälissä voimakkaaseen laskuun. A1B-skenaario edustaa näitten kahden äärivaihtoehdon välimuotoa.