Avaruustutkimus ja havaintoteknologiat

Yksikkö tutkii maapallon lähiavaruutta, sen vaikutusta ilmakehän yläosiin sekä muita aurinkokunnan planeettoja. Lisäksi yksikkö kehittää uusia teknisiä menetelmiä avaruustutkimukseen ja säätutkien mittausten hyödyntämiseen.

Planeettatutkimuksessa keskeisenä motiivina on oppia ymmärtämään paremmin maapallon ilmakehää vertailemalla sitä muiden planeettojen kaasukehiin. Avaruussään tutkimus tähtää sen teknisille järjestelmille aiheuttamien haittojen minimoimiseen sekä revontulimatkailun edistämiseen. Säätutkista saadaan uusien menetelmien avulla irti entistä tarkempaa ja monipuolisempaa tietoa, jonka avulla voidaan parantaa lyhyen ajan sääennusteita.

Yksikkö koostuu neljästä ryhmästä:

Avaruussäätutkimus

Ryhmä tutkii avaruussäätä eli maapallon lähiavaruuden ja yläilmakehän sähkömagneettisia ilmiöitä. Tutkimuksen ohessa ryhmän tehtävänä on kehittää ennustemenetelmiä sekä jalostaa osaamistaan yhteiskunnallisesti merkittäviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Ryhmä vastaa Ilmatieteen laitoksen avaruussääpalvelusta, johon kuuluu muun muassa päivittäinen revontuliennuste sekä suurimpien avaruusmyrskyjen aikaan annettavia viranomaisvaroituksia. Ryhmä seuraa myös Maan magneettikentän muutoksia Suomessa.

Havainto- ja mittausjärjestelmät

Ryhmä kehittää edistynyttä teknologiaa hyödyntäviä havainto- ja analyysijärjestelmiä, joita sovelletaan esimerkiksi älyliikenteeseen, säätutkien hyödyntämiseen ja kaukokartoitukseen. Ryhmä osallistuu myös Ilmatieteen laitoksen Sodankylän toimipisteen havaintojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.

Kaukosäätutkimus

Ryhmä kehittää menetelmiä ilmakehän ilmiöiden kuten sateen, konvektion ja tuulen mittaamiseksi erityisesti säätutkien avulla. Näiden menetelmien avulla Ilmatieteen laitoksen kaksoispolarisaatiotutkilla voidaan erottaa toisistaan sateen eri olomuotoja eli vesi, lumi ja rakeet, sekä tunnistaa ilmakehän muitakin ilmiöitä kuten hyönteisparvia ja lintuja. Ryhmä kehittää myös uusia tutkapohjaisia menetelmiä sateen lähihetkiennustamiseen.

Planeettatutkimus ja avaruusteknologia

Ryhmä tutkii aurinkokunnan planeettoja painopisteenään kaasukehien troposfäärit. Kantavana ajatuksena on planeettojen ja Maan kaasukehiä vertaileva tutkimus. Ryhmä myös rakentaa havaintolaitteita planeettaluotaimiin sekä kehittää sähköpurjetta, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää luotainten työntövoiman lähteenä.