Lämpötilan ja sademäärän muutosskenaarioita Suomelle

Nämä v. 2008 syyskuussa ISTO-tutkijoitten käyttöön annetut lämpötilan ja sademäärän muutosskenaariot perustuvat 19 maailmanlaajuisella ilmastomallilla tehtyihin kokeisiin.

Kun selvitellään erityisesti ilmastonmuutosten vaikutuksia ja niihin sopeutumista, tarvitaan skenaarioita, joissa on samanaikaisesti otettu huomioon sekä tulevien kasvihuonekaasupäästöjen epävarmuus että eri ilmastomallien erilainen herkkyys. Varautumistoimiahan ei yleensä voida suunnitella erikseen eri kasvihuonekaasuskenaariolle.

Jos tutkimus taas liittyy päästöjen rajoitusten vaikutuksiin, tarvitaan ilmastonmuutosskenaariot erikseen eri kasvihuonekaasuskenaarioille.