Kaukokartoitustutkimus

Yksikkö vastaa kaukokartoitusalan (EO) tutkimuksesta painottuen ilmakehän koostumuksen havainnointiin sekä kryosfääriprosesseihin ja niiden satelliittihavainnointiin.

Yksikön ryhmiä ovat:

Kryosfääriprosessit:

Kryosfääriprosessit -ryhmä tutkii ja kehittää menetelmiä hyödyntää satelliittimittauksia hiilen ja vedenkierron prosessien ymmärtämiseksi, kohteina arktiset alueet, tundra ja pohjoinen havumetsävyöhyke.  Ryhmässä kehitetään uusia kaukokartoitusmittalaitteita ja tekniikoita kryosfääriprosessien havainnointiin.

Ryhmä osallistuu useisiin  ESA:n rahoittamiin projekteihin liittyen polaarialueisiin ja kryosfäärituotteisiin. Ryhmä osallistuu myös Suomen Akatemian Ilmakehätutkimuksen huippuyksikköön. Ryhmässä tehdään tiivistä yhteistyötä erityisesti Meteorologisen tutkimuksen, Ilmastojärjestelmätutkimuksen ja Sodankylän satelliittidatakeskuksen kanssa. Ryhmä toimii Helsingissä ja Sodankylässä.

Ilmakehän kaukokartoitus:

Ilmakehän kaukokartoitus-ryhmä tutkii ala- ja keski-ilmakehän kemiallista koostumusta ja kehittää satelliittimittauksiin perustuvia yhteiskunnan kannalta tärkeitä sovelluksia. Tutkimuksessa hyödynnetään ja kehitetään laajasti myös tietokonemallinnusta sekä maanpintamittauksia.

Erityisinä osaamisalueina ovat satelliittihavainnot ja -palvelut liittyen ilmansaasteisiin, otsoniin ja UV-säteilyyn sekä auringon aktiivisuuden vaikutukset keski-ilmakehään ja edelleen alueelliseen ilmastoon. Ryhmällä on vahva asema satelliittihavaintojen ja pitkien mittausaikasarjojen tuottamisessa eurooppalaisen yhteistyön kautta, ml. johtava rooli EUMETSATin rahoittamassa AC SAF-projektissa. Ryhmän tuottamilla lähes reaaliaikaisilla palveluilla seurataan mm. otsonikerroksen muutoksia ja tulivuorenpurkauksia.

Kasvihuonekaasut ja satelliittimenetelmät:

Kasvihuonekaasut ja satelliittimenetelmät -ryhmässä tutkitaan ilmakehän kasvihuonekaasuja – pääasiassa hiilidioksidia ja metaania – kaukokartoitusmittauksin sekä avaruudesta että Maan pinnalta. Ryhmä kehittää ja hyödyntää Sodankylän korkealaatuisia ja monipuolisia kasvihuonekaasujen maanpintamittauksia, joita käytetään mm. satelliittimittausten validointiin (esim. GOSAT, OCO-2, Sentinel 5P TROPOMI).

Ryhmässä kehitetään menetelmiä satelliittihavaintojen hyödyntämiseen hiilidioksidin ja metaanin lähteiden ja nielujen määrittämiseksi.  Lisäksi ryhmässä kehitetään ja tutkitaan aikasarja-, assimilaatio- ja datafuusiomenetelmiä sekä matemaattisia algoritmeja satelliittihavaintojen tulkintaan ja niiden epävarmuuksien tarkasteluun. Ryhmä on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikössä.