Sää- ja ilmastosovellukset ja palvelukehitys

Ryhmämme tutkii pienilmastoa luonnonympäristöissä ja sen mallinnusta sekä sään ja ilmaston terveysvaikutuksia pyrkien kehittämään alan palveluita. Viestimme ilmastosta, sen vaihteluista ja ilmastonmuutoksesta sekä vaikutuksista ja riskeistä. Kehitämme ilmastodata- ja karttapalveluita ja teemme muun muassa kustannus-hyötyanalyysejä.

  • Ryhmä tutkii sään ja ilmaston vaikutuksia luonnonympäristöön, kuten metsiin ja arktiselle alueelle, mutta myös ihmisiin ja erityisesti terveysriskeihin, kuten vektorivälitteisiin tauteihin ja niiden esiintymisolosuhteisiin.

  • Ryhmä kehittää mikroilmastollista vaikutusmallinnusta ja siihen liittyvää mittausta hyvin tarkassa aika- ja paikkaskaalassa.

Lisäksi ryhmän asiantuntijat osallistuvat Ilmastokatsaus-lehden toimitukseen ja Ilmasto-opas.fi-sivuston koordinointiin. Ryhmän asiantuntijat osallistuvat myös Ilmatieteen laitoksen palveluprosesseihin ja kansainvälisiin kehityshankkeisiin.