OPERANDUM-hanke

OPERANDUM-hankkeen tarkoituksena on vähentää sään ja ilmaston mm. vesistöille aiheuttamia riskejä luontopohjaisten ratkaisujen avulla. Suomessa tutkitaan vesien ravinne- ja kiintoainekuormitusten muuttumista erilaisissa ilmasto-olosuhteissa Puruveden alueella. Kuormituksen vähentämistoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä alueen sidosryhmien kanssa. Lisäksi Ilmatieteen laitos arvioi kehitettävien luontopohjaisten ratkaisujen soveltuvuutta ja hyötyjä Euroopassa.

Hankkeen kuvaus

OPERANDUM-hankkeen (Open-air laboratories to manage hydro-meteorological risks) tavoitteena on antaa näyttöä luontopohjaisten ratkaisujen käytettävyydestä, niiden suunnittelusta, toistettavuudesta ja skaalautuvuudesta. Sillä on seuraavat päämäärät:

  • Yhdistää tietoa luontopohjaisista ratkaisuista sään ja ilmaston aiheuttamien riskien hallitsemiseksi

  • Vahvistaa teknologisia innovaatioita luontopohjaisten ratkaisuiden alueella

  • Lisätä luontopohjaisten ratkaisujen hyväksyntää

  • Parantaa luontopohjaisten ratkaisuiden markkinakysyntää ja kasvattaa niiden kilpailukykyä

  • Vahvistaa luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa kansallisessa politiikassa

Projektissa tehdään tieteellistä tutkimusta luontopohjaisten ratkaisujen käyttökelpoisuudesta ja tuotetaan tietoa ratkaisujen osallistamisprosesseihin perustuvasta suunnittelusta. Hanke toteutetaan osallistamalla sidosryhmiä eri tasoilta laajimman mahdollisen hyväksynnän saamiseksi luontopohjaisille ratkaisuille ja näiden leviämiselle. Lisäksi projektissa luodaan kehykset luontopohjaisten ratkaisujen pohjalta luotaville toimintaperiaatteille ja politiikalle paikallisen lainsäädännön mukaisesti sekä edistetään teknologian ja innovoinnin kehittämistä.

Suomessa OPERANDUM-hankkeessa Ilmatieteen laitos ja Luonnonvarakeskus tutkivat vesien ravinne- ja kiintoainekuormitusten muuttumista erilaisissa ilmasto-olosuhteissa Puruveden alueella. Kuormituksen vähentämistoimia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Puruveden alueen sidosryhmien kanssa. Lisäksi yhteistyössä LIFE IP FRESHABIT -hankkeen mallittajien kanssa tehdään simulaatioita, joissa arvioidaan ilmastonmuutoksen ja erilaisten metsänhoidon toimien vaikutuksia vesistöihin.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen kesto: 1.7.2018–30.6.2022 Hankkeen toteuttajat26 partneria 14:sta eri maasta, joista Suomesta mukana Ilmatieteen laitos ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeen verkkosivut: https://www.operandum-project.eu/

Rahoitus: Euroopan unionin Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Lisätietoja

Heikki Tuomenvirta puh. 029 539 4122 sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi