Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut (SÄÄTYÖ)

Säätyö-hankkeen tavoitteena on tuottaa tarvittavia uusia ja aiempaa yksityiskohtaisempia sää- ja ilmastoaineistoja ja kehittää uusia ennustetuotteita sekä edistää erilaisten sää- ja ilmastoaineistojen ja ennusteiden käyttöä metsäbiotalouden toimijoiden keskuudessa.

Tulokset

Loppuraportti: Venäläinen, A., Luhtala, S., Laapas, M., Hyvärinen, O., Gregow, H., Strahlendorff, M., Peltoniemi, M., Suvanto, S., Nevalainen, S., Peltola, H., Leskinen, L. A., Ala-Honkola, H., Niskanen, Y., Poikela, A., Maidell, M., Horne, P. & Ruuskanen, O.-P. 2021. Sää- ja ilmastotiedot sekä uudet palvelut auttavat metsäbiotaloutta sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Ilmatieteen laitos, Raportteja 2021:1, Helsinki. 52 s.

Lumituhoriskikartta: Metsäkeskuksen Lumituhoriskikartta -palvelussa pääsee katsomaan ennustetta, onko esimerkiksi omassa metsässä parhaillaan tai onko talven aikana ollut kohonnut lumituhoriski. Riskiarvio päivittyy joka päivä uusimmalla säätiedolla. Myös lumituhohavaintojaan voi ilmoittaa palvelussa.

Metsätuhoriskikartta: Pidemmän jakson keskimääräistä lumikuormaa vastaava koko maan riskikartta on julkaistu Luken Metsätuhoriskikartta -palvelussa.

Tausta

Sää- ja ilmastoriskien riskien odotetaan kasvavan Suomessa ilmastonmuutoksen myötä. Tehokas sää- ja ilmastoriskien hallinta edellyttää kattavia tilastoja ja tietoja menneestä ja tulevasta ilmastosta, mittareita ilmastonmuutoksen aiheuttamien fyysisten ja taloudellisten vaikutusten seurantaan sekä tehokkaita säänennustusmenetelmiä. Säätyö-hanke pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen ensimmäisessä työpaketissa "Sopeutumisen tietoaineistot ja työkalut" tuotetaan keskeisiä sää- ja ilmastoaineistoja, jotka antavat pohjan metsäbiotalouden sopeutumistoimille:

  1. Kehitetään lumituhoriskien mallinnusta, hallintaa ja seurantaa.  Riskiennuste riskikohdekuvioista voidaan siirtää metsaan.fi -palvelun kautta suoraan metsänomistajien käyttöön.

  2. Kehitetään maan kantavuuden mallintamista ja ennusteita. Tavoitteena on yksityiskohtainen puiden korjuuolosuhteiden seuranta ja ennusteet.

  3. Kehitetään tuulituhoriskin alueellisen vaihtelun arviointimenetelmää.

  4. Kehitetään metsäsektorille aiheutuneiden sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten tilastointia ja aineistojen analysointia.

Toisessa työpaketissa:

  1. Tutkitaan arvonmuodostusta metsäbiotaloudessa eli kartoitetaan sää- ja ilmastopalvelutuotteiden hyötyjä eri toimijoiden kesken sekä niiden kehittämismahdollisuuksia.

  2. Rakennetaan ja kokeillaan erityyppisiä ennusteiden jakamisen ja hinnoittelun malleja.

  3. Kehitetään kaupallisia sovellutuksia.

Hankkeen kolmas työpaketti keskittyy kehitettyjen tuotteiden tehokkaaseen välittämiseen tuotteiden ja aineistojen loppukäyttäjille.

Hankkeen perustiedot

  • Hankkeen kesto: 8/2018–12/2020

  • Rahoittaja: maa- ja metsätalousministeriö "Kansallista metsästrategiaa, kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa" tukevien hankkeiden rahoituksesta.

  • Toteuttajat: Hankkeen toteutuksesta vastaa Ilmatieteen laitoksen johtama konsortio, johon kuuluvat Itä-Suomen yliopisto, Metsäkeskus, Metsäteho, Pellervon taloustutkimus sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) sekä Luonnonvarakeskus.