Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)

SIETO-hankkeessa toteutettiin kansallinen sää- ja ilmastoriskiarviointi sekä laaditiin toimintamalli tulevien riskinarviointien toteuttamiseksi sekä riskinarviointiin liittyvien aineistojen järjestämiseksi. Hanke tukee kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vastaa sää- ja ilmastoriskien hallinnan kansalliseen, EU-tason ja globaaliin ohjaukseen.

Tulokset

Tiedote / Pressmeddelande /Press release

Sää- ja ilmastoriskeihin voidaan varautua (Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 10.9.2018)

Möjligt att förbereda sig för väder- och klimatrisker (Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 10.9.2018)

Preparation for weather and climate risks is possible (Government's analysis, assessment and research activities 10.9.2018)

Sää- ja ilmastoriskeihin kannattaa varautua - lisää ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 10.9.2018)

Ilmastokestävän maa- ja metsätalouden kehittämiseen tarvitaan pitkäaikaista seurantatietoa (Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 14.6.2018)

Raportit

Tuomenvirta, H., Haavisto, R., Hildén, M., Lanki, T., Luhtala, S., Meriläinen, P., Mäkinen, K., Parjanne, A., Peltonen-Sainio, P., Pilli-Sihvola, K., Pöyry, J., Sorvali, J. & Veijalainen, N. 2018. Sää- ja ilmastoriskit Suomessa - Kansallinen arvio.  Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 43/2018. 107 s.

Hildén, M., Haavisto, R., Harjanne, A., Juhola, S., Luhtala, S., Mäkinen, K., Parjanne, A., Peltonen-Saisio, P., Pilli-Sihvola, K., Pöyry, J. & Tuomenvirta, H. 2018. Ilmastokestävä Suomi - Toimintamalli sää- ja ilmastoriskien arviointien järjestämiseksi. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 44/2018. 67 s.

Policy Briefit

Hildén, M., Pilli-Sihvola, K., Tuomenvirta, H., Haavisto, R., Juhola, S., Lanki, T., Luhtala, S., Mäkinen, K., Parjanne, A. & Peltonen-Sainio, P. 2018. Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja seuranta on panostus turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Policy Brief. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 23/2018. 4 s.

Hildén, M., Pilli-Sihvola, K., Tuomenvirta, H., Haavisto, R., Juhola, S., Lanki, T., Luhtala, S., Mäkinen, K., Parjanne, A. & Peltonen-Sainio, P. 2018. Assessing and monitoring hydrometeorological and climate risk is an investment in safety and well-being. Policy Brief. Prime Minister's Office Finland. Article series of Government's analysis, assessment and research activities 23/2018. 4 p.

Peltonen-Sainio, P., Sorvali, J., Hildén, M., Parjanne, A., Pöyry, J., Haavisto, R. & Tuomenvirta, H. 2018. Ilmastokestävyyttä ja sääriskien hallintaa luonnonvara-alojen pitkäaikaisaineistojen turvin. Policy Brief. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 20/2018. 6 s.

Loppuseminaari

SIETO-loppuseminaarin 26.4.2018 esitykset (pdf)

Blogikirjoitukset

Pilli-Sihvola, K. & Parjanne, A. 12.9.2018. Tehokkaampaa ilmastoriskien hallintaa sääilmiöiden vaikutusaineistoilla (VNK:n Tieto käyttöön! -blogi)

Juhola, S. 28.6.2018. Ilmastonmuutoksen aiheuttamta riskit hallintaan tehokkaalla toimintamallilla (VNK:n Tieto käyttöön! -blogi)

Hildén, M. & Veijalainen, N. 1.12.2017. Sää- ilmastohaavoittuvuuden monet kasvot (VNK:n Tieto käyttöön! -blogi)

Haavisto, R. & Tuomenvirta, H. 19.10.2017. Skenaarioiden avulla kohti ilmastonmuutoksen kestävää Suomea (VNK:n Tieto käyttöön! -blogi)

Hankkeen tavoitteena oli

  1. Kasvattaa ymmärrystä Suomen kannalta merkittävistä haavoittuvuus- ja riskitekijöistä

  2. Tukea sää- ja ilmastoriskeihin varautumista ja sopeutumista

  3. Vastata sää- ja ilmastoriskien hallinnan kansalliseen, EU-tason ja globaaliin ohjaukseen

Hankkeen kuvaus

Sää- ja ilmastoriskit: Kansallinen riskinarviointi, suunnitelma tulevien riskinarvointien laatimiseksi ja suunnitelma riskinarvointien aineistojen järjestämiseksi.

Hankkeessa noudatettiin oheista IPCC:n (2012) lähestymistapaa

Sää- ja ilmastoriski ja sen mahdolliset vaikutukset muodostuvat vaaratekijästä (esim. myrsky tai tulva), altistumisesta (esim. tulvariskialueella asuminen) ja haavoittuvuudesta (esim. ikä tai varallisuustaso).

Hankkeen rahoitti Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Hanke alkoi 1.3.2017 ja päättyi 30.4.2018.

Hankkeen toteuttivat

Logot: Ilmatieteen laitos, SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus.