Arktinen avaruuskeskus

Satelliittihavainnoin saadaan ainutlaatuista globaalia tietoa ympäristön tilasta ja muutoksesta. Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus (FMI-ARC) Sodankylässä vastaanottaa satelliittidataa ja toimittaa dataa sekä siitä tehtyjä tuotteita käyttäjille niin Suomessa kuin eri puolilla maapalloa.

  • Sodankylän sijainti (67°22 N, 26°39 E) napapiirin pohjoispuolella luo mahdollisuudet maapallon napa-alueet ylittävien polaarirataisten satelliittien datan tehokkaaseen vastaanottoon.

  • Arktinen avaruuskeskus (FMI-ARC) vastaa Sodankylän kansallisesta satelliittidatakeskuksesta (NSDC), joka toimittaa ajantasaista satelliittidataa ja niistä tehtyjä tuotteita ympäristön tilasta suomalaisille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille.

  • Arktisen avaruuskeskuksen mittausinfrastruktuuria hyödynnetään satelliitti-instrumenttien laadun ja luotettavuuden varmentamiseen.

  • Sodankylästä toimitetaan satelliittidataa ja tuotteita Itämeren jääpalvelulle, ilmaliikenteelle liittyen tuhkapilviin, tulvatilanteen ja lumipeitteen seurantaan Suomessa sekä avaruussäähän.

  • Yhteistyökumppaneihin ja rahoittajiin lukeutuu eri avaruusjärjestöjä (ESA, EUMETSAT, NASA, NOAA), Euroopan unioni sekä suomalaiset organisaatiot kuten Suomen ympäristökeskus (SYKE).

  • Arktisilla ja pohjoisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutus on poikkeuksellisen suurta, mikä korostaa Sodankylässä tehtyjen pitkien ilmastoaikasarjojen, kuten lämpötilamittausten, merkitystä.