Merentutkimus

Ilmatieteen laitos vastaa merten fysikaalisen tilan tutkimuksesta, havaintotoiminnasta sekä meriennusteista Suomessa. Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä osana kansainvälisiä tutkimusverkostoja.

Tutkimuskohteet

  • Merten tilan havainnointi ja ennustaminen

  • Turvallinen merenkulku ja rannikkorakentaminen

  • Muutokset merissä ja jääoloissa

  • Merten ja ilmakehän väliset vuorovaikutukset

Merentutkimus-yksikössä tutkitaan mereen ja merijäähän liittyviä ilmiöitä Itämerellä ja polaarimerillä sekä niiden kytkeytymistä ilmakehän ilmiöihin. Tutkimuksen pohjalta kehitetään ennustusmenetelmiä sekä operatiivisia malleja ja palveluja merenkulun ja muun yhteiskunnallisen toiminnan, sekä ympäristön tilan ymmärtämisen tueksi. Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä yksityisen ja julkisen sektorin kanssa.

Merentutkimus-yksikön tutkimusryhmät:

  • Merelliset observatoriot ja havaintomenetelmät

  • Meren dynamiikka

  • Merijää ja kaukokartoitus

Lisää tutkimuksestamme voit lukea englanninkielisiltä sivuiltamme: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/marine-research

3.8.2022