IPCC tukee ilmastopoliittista päätöksentekoa

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) tavoitteena on analysoida tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. IPCC:n arvioinnin keskeisimmät tulokset julkaistaan raportteina.

Ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi IPCC valmistelee ilmastonmuutosraportteja tutkijaryhmissä. Ryhmät keräävät ja arvioivat julkaistua tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hillitsemismahdollisuuksista sekä siihen sopeutumisesta.

IPCC ei siis tee uutta ilmastonmuutostutkimusta, vaan analysoi ja kokoaa yhteen olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Se ei myöskään ehdota ilmastopoliittisia vaihtoehtoja.

Suomessa IPCC-työstä vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä, joka kokoaa yhteen alan tutkijat ja eri ministeriöiden edustajat.

Arviointiraportit koostavat parhaan tutkitun tiedon ilmastonmuutoksesta

IPCC tuottaa laajoja arviointiraportteja noin viiden, kuuden vuoden välein. Raportit sisältävät arvion ilmaston nykytilasta, tulevista kehityssuunnista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta. Lisäksi arviointi kattaa tutkimustulokset keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kuudes arviointiraportti (Sixth Assessment Report) julkaistiin vuosina 2021–2023. Ensimmäinen, ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa käsittelevä osaraportti julkaistiin elokuussa 2021. Toinen osaraportti, joka käsitteli ilmastonmuutokseen sopeutumista julkaistiin helmikuussa 2022. Kolmas, ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevä raportti julkaistiin huhtikuussa 2022. Arviointiraportin viimeinen osa, synteesiraportti, julkaistiin maaliskuussa 2023. Lue lisää kuudennen arviointiraportin sisällöistä.

Historia

IPCC:n perustivat vuonna 1988 Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja YK:n ympäristöohjelma UNEP.

IPCC ja Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore jakoivat vuoden 2007 Nobelin rauhanpalkinnon. Tahot palkittiin ilmastonmuutoksen vastaisesta työstään.

Lue lisää

Artikkeli 28.6.2021: IPCC koostaa tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta päätöksenteon tueksi