Ennakoiva lyhyen aikavälin sää-, talous- ja ilmastoriskien hallitseminen (ELASTINEN)

ELASTINEN-hanke tuottaa tietoa ja etsii ratkaisuja, jotka vahvistavat eri toimialojen kykyä arvioida ja hallita sää-, talous- ja ilmastoriskejä. Tavoitteena on myös vähentää riskeihin liittyvää suomalaisen yhteiskunnan haavoittuvuutta ja parantaa kykyä sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Tulokset

Tieteelliset artikkelit

Tuomenvirta, H., Gregow, H., Harjanne, A., Luhtala, S., Mäkelä, A., Pilli-Sihvola, K., Juhola, S., Hildén, M., Peltonen-Sainio, P., Miettinen, I. T. & Halonen, M. 2019. Identifying Policy Actions Supporting Weather-Related Risk Management and Climate Change Adaptation in Finland. Sustainability, 13(11), 3661: 15 p.

Räsänen, A., Jurgilevich, A., Haanpää, S., Heikkinen, M., Groundstroem, F. & Juhola, S. 2017.  The need for non-climate services – Empirical evidence from Finnish municipalities. Climate Risk Management, 9 March 2017.

Policy brief

Luhtala, S., Tuomenvirta, H., Pilli-Sihvola, K., Gregow, H., Hildén, M., Juhola, S., Räsänen, A. & Jurgilevich, A. 2017. Kuntien sää- ja ilmastoriskit kuriin riskien arvioinnilla ja hallinnalla. Policy Brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 2/2017. 4 s.

Tiedote / Pressmeddelande / Press release

Sää- ja ilmastoriskejä tulisi hallita tehokkaasti (2.12.2016)

Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt (2.12.2016)

Weather and climate risks should be managed efficiently (2.12.2016)

Hankkeen loppuraportti:

Gregow H, Carter T, Groundstroem F, Haavisto R, Haanpää S, Halonen M, Harjanne A, Hildén M, Jakkila J, Juhola S, Jurgilevich A, Kokko A, Kollanus V, Lanki T, Luhtala S, Miettinen I, Mäkelä A, Nurmi V, Oljemark K, Parjanne A, Peltonen-Sainio P, Perrels A, Pilli-Sihvola K, Punkka A-J, Raivio T, Räsänen A, Säntti K, Tuomenvirta H, Veijalainen N & Zacheus O. 2016. Keinot edistää sää- ja ilmastoriskien hallintaa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 47/2016. 36 s.

Muut raportit:

Harjanne A, Haavisto R, Tuomenvirta H, Luhtala S, Mäkelä A, Gregow H, Halonen M, Raivio T, Hildén M, Parjanne A, Jakkila J, Juhola S, Räsänen A, Haanpää S, Jurgilevich A, Peltonen-Sainio P, Lanki T, Miettinen I, Zacheus O & Kollanus V. 2016. Sää- ja ilmastoriskien hallinta ja tietolähteet Suomessa. Ilmatieteen laitoksen julkaisusarja 2016:6. 111 s.

Pilli-Sihvola K, Haavisto R, Nurmi V, Oljemark K, Tuomenvirta H, Groundstroem F, Juhola S, Miettinen I & Gregow H. 2016. Taloudellisesti tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 45/2016. 68 s. Hildén M, Groundstroem F, Carter T R, Halonen M, Perrels A & Gregow H. 2016. Ilmastonmuutoksen heijastevaikutukset Suomeen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 46/2016. 62 s. Saku S, Mäkelä A, Jylhä K & Niinimäki N. 2016. Lyhytkestoisten sateiden rankkuus ja toistuvuusaika Suomessa. Ilmatieteen laitos.15 s. (PDF)

Storm in urban enviroment
Kuva: Nanni Akkola

Hankkeen perustiedot:

Hankkeen kesto: 1.9.2015–30.10.2016

Hankkeen toteuttajat: Ilmatieteen laitos (koordinoija), Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus, Gaia Consulting Oy ja Helsingin yliopisto Rahoitus: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Tavoitteet: ELASTINEN-hankkeen päätavoitteina on

  1. tukea johdonmukaista sopeutumista ilmastonmuutokseen

  2. kehittää ratkaisuja sään ja ilmaston ääri-ilmiöiden, kuten rajuilmat 2010 ja Tapani-myrsky 2011, riskien arviointiin ja hallintaan eri toimialoilla hyödyntäen myös taloudellisia arviointimenetelmiä

  3. selvittää toimijoiden tieto- ja työkalutarpeita ja tutkia mahdollisuuksia kehittää sopeutumisessa ja ennakoinnissa tarvittavia ilmastopalveluja ja sovellustyökaluja

  4. selvittää, miten ilmastonmuutoksen kansainväliset vaikutukset (esim. raaka-aineiden ja puhtaan veden saatavuus, ruokaturva, ilmastopakolaisuus) heijastuvat Suomeen ja miten ne tulisi huomioida osana riskien hallintaa ja taloudellisia mahdollisuuksia.

Muita tapahtumia/tuotoksia:

22.3.2017: Tiedote: Kuntien kannattaa arvioida ja hallita sää- ja ilmastoriskejä toimintakykynsä säilyttämiseksi

22.3.2017: Policy brief: Luhtala, S., Tuomenvirta, H., Pilli-Sihvola, K., Gregow, H., Hildén, M., Juhola, S., Räsänen, A. & Jurgilevich, A. 2017. Kuntien sää- ja ilmastoriskit kuriin riskien arvioinnilla ja hallinnalla. Policy Brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 2/2017. 4 s.

9.3.2017: Artikkeli: Räsänen, A., Jurgilevich, A., Haanpää, S., Heikkinen, M., Groundstroem, F. & Juhola, S. 2017. The need for non-climate services – Empirical evidence from Finnish municipalities. Climate Risk Management, 9 March 2017.

02.12.2016: Tiedote: Sää- ja ilmastoriskejä tulisi hallita tehokkaasti

02.12.2016: Blogikirjoitus VNK:n Tieto käyttöön! -blogiin: Tehokkaampaa sää- ja ilmastoriskien hallintaa – taloudelliset analyysit mukaan päätöksentekoon (Karoliina Pilli-Sihvola & Riina Haavisto)

11.10.2016 Seminaariesitykset: Sää- ja ilmastoriskien hallinta ja mahdollisuudet - ELASTINEN-hankkeen loppuseminaari, Helsinki (PDF)

30.9.2016 Abstrakti: Pilli-Sihvola, K., Haavisto, R. & Nurmi, V. 2016 Toward cost-efficient and robust weather and climate risk management in Finland. The 3rd European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2017), 6 - 8 June 2017 in the SECC, Glasgow, Scotland.

30.9.2016 Abstrakti: Haavisto, R., Pilli-Sihvola, K., Harjanne, A. & Tuomenvirta, H. 2016. How research-based policy advice is embraced in decision-making? Case of two projects scanning adaptation to changing socio-economic and climatic conditions. The 3rd European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2017), 6 - 8 June 2017 in the SECC, Glasgow, Scotland.

30.9.2016 Abstrakti: Harjanne, A., Pilli-Sihvola, K. Haavisto, R. 2016 Adaptation by the least vulnerable - Managing climate risks in a Nordic welfare state. The 3rd European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2017), 6 - 8 June 2017 in the SECC, Glasgow, Scotland.

30.9.2016. Abstrakti: Tuomenvirta, H., Mäkelä, A., Pilli-Sihvola, K., Hildén M., Luhtala, S. & Gregow, H. 2016. Developing proactive management of weather and climate related risks in Finland. The 3rd European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2017), 6 - 8 June 2017 in the SECC, Glasgow, Scotland.

12-16.9.2016: Abstrakti: Haavisto R., Harjanne, A., Tuomenvirta H. & Gregow, H. 2016 Risk management perspective for climate service development – Results from a study on Finnish organizations. 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC) | 12–16 September 2016 | Trieste, Italy

29.-31.8.2016 Abstrakti: Hildén, M., Groundstroem, F., Carter, T, Halonen, M., Perrels, A. & Gregow, H. 2016. Trans-boundary impacts affecting Finland – developing the impact pathways approach to support adaptation planning. 4th Nordic Conference on Climate Change Adaptation "From Research to Actions and Transformation", August 21-31 in Bergen, Norway. Book of abstracts. 43-44.

14.7.2016 Ilmastonmuutos sekoittaa Suomen vesipalettia (Ilmasto-opas.fi-artikkeli)

29.6.2016 Blogikirjoitus VNK:n Tieto käyttöön! -blogiin: Miten Suomi pärjää sopeutumisen kansainvälisillä markkinoilla? (Mikko Halonen, VNK:n Tieto käyttöön! -blogi)

19.4.2016 Blogikirjoitus VNK:n Tieto käyttöön! -blogiin: Suomikaan ei ole suojassa ilmastonmuutoksen heijastevaikutuksilta (Mikael Hildén, Fanny Grundstroem ja Timothy Carter)

17.2.2016 Blogikirjoitus VNK:n Tieto käyttöön! -blogiin: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii verkostoja (Atte Harjanne & Riina Haavisto)

16.11.2015 Hankkeen tilannekatsaus (PDF)

2.11.2015 Posteri: Proactive management of weather and climate related risks in Finland (ELASTINEN project) (PDF)

9.9.2015 Hanke esittäytyi Kuntamarkkinoilla, Helsingissä

9.9.2015 Tiedote: Ratkaisuja sää- ja ilmastoriskien parempaan hallitsemiseen