Ilmastojärjestelmätutkimus

Ilmastonmuutos, hiilinielut ja kasvihuonekaasut ovat Ilmastojärjestelmä-yksikön keskeiset tutkimuskohteet.

  • Ilmastomallinnustyössämme teemme ilmastonmuutosarvioita moniin eri tarkoituksiin ja osallistumme IPCC:n kuudennen arviointiraportin laskelmien tekoon erityisalanamme pienhiukkasten ilmastovaikutukset.
  • Hiilenkiertotyössämme kehitämme kasvillisuuden ja maaperän laskentamalleja ilmastonmuutostutkimuksen ja hiilinielujen todentamisen tarpeisiin, etsimme keinoja hiilinielujen tehostamiseen ja osallistumme Global Carbon Project:in globaalin metaanibudjetin tekoon. 
  • Kasvihuonekaasutyössämme tutkimme ilmakehää, kasvillisuutta, maaperää ja vesistöjä, vastaamme Ilmatieteen laitoksen kasvihuonekaasumittauksista eurooppalaisessa ICOS-järjestelmässä sekä kalibroimme ICOS-mittauksia mobiililaboratoriollamme eri puolilla Eurooppaa.
  • Yksikön ryhmien sivuilla tutkimustyöstämme tarkemmin: Ilmastojärjestelmän mallinnusHiilenkierto ja Kasvihuonekaasut.

Ilmastojärjestelmätutkimus -yksikön profiilikuva. Kuvassa ilmakehä, metsä ja suo, jotka kuvaavat yksikön tutkimusaiheita. Kuvaaja Konsta Punkka.

Kuva: Konsta Punkka