SADEMÄÄRÄN MUUTOSSKENAARIOITA (%), A2-KASVIHUONEKAASUSKENAARIO

Yhteismitallistetut sademäärän muutosskenaariot neljälle 30-vuotisjaksolle, vertailukohtana jakso 1971-2000.

Nämä muutosarviot on annettu tälle yksittäiselle kasvihuonekaasuskenaariolle huomioiden mallien erot. Muutokset on laskettu vuoden 12 kuukaudelle ja lisäksi erikseen neljälle vuodenajalle.

Muutokset ovat koko Suomen yli laskettuja keskiarvoja. Kussakin kohdassa on taulukoitu 7 kpl jakauman prosenttipisteitä (5, 10, 25, 50, 75, 90 ja 95%).

Arvot perustuvat 19 maailmanlaajuisen ilmastomallin tuloksiin. Tuottanut Ilmatieteen laitos 8.8.2008. Lisätietoja: Kimmo Ruosteenoja (etunimi.sukunimi@fmi.fi).

Käyttöesimerkki: Haetaan toukokuun (V kuukausi) mediaanimuutos jaksolle 2040-2069. Etsitään ko. taulukosta 50%:n kohdalta lukuarvo, joka on 7 %

        
Tarkasteltava jakso 2010-2039       
KK/VUODENAIKA5%10%25%50%75%90%95%
I-202581112
II1358111416
III-1147111416
IV-4-21591214
V-6-40591315
VI-8-5-2261012
VII-6-30481214
VIII014691112
IX-6-30591315
X-3-202578
XI3479121416
XII135791112
TALVI024791213
KEVÄT-4-22691315
KESÄ-4-31481113
SYKSY-2-12581113
        
        
Tarkasteltava jakso 2020-2049       
KK/VUODENAIka5%10%25%50%75%90%95%
I0148111415
II35710121516
III-2037101315
IV-3-137111416
V-5-30591215
VI-7-5-126911
VII-203581113
VIII-113691214
IX-6-315101417
X-3-1146910
XI23610131617
XII4579111314
TALVI2469111415
KEVÄT-4-126101315
KESÄ-3-12581113
SYKSY-2-136101315
        
        
Tarkasteltava jakso 2040-2069       
KK/VUODENAIKA5%10%25%50%75%90%95%
I791215182123
II581217222629
III24813182225
IV14813172124
V-4-227121619
VI-2049131720
VII-1148111416
VIII0148111416
IX-2037111517
X3579121415
XI681115192325
XII8101317212426
TALVI791216202326
KEVÄT-12611152022
KESÄ-1148121517
SYKSY24710141719
        
        
Tarkasteltava jakso 2070-2099       
KK/VUODENAIKA5%10%25%50%75%90%95%
I19212530353942
II12162229364246
III9121723293437
IV041119273338
V-13815212730
VI03814202529
VII-11611162124
VIII-21510151921
IX-31612182326
X8111418222628
XI15182227313638
XII17202531374245
TALVI16192430364144
KEVÄT361219253135
KESÄ-12612172224
SYKSY791419232830