SADEMÄÄRÄN MUUTOSSKENAARIOITA (YKSIKKÖ %)

Yhteismitallistetut sademäärän muutosskenaariot neljälle 30-vuotisjaksolle, vertailukohtana jakso 1971-2000.

Muutosarvioissa on huomioitu samalla kertaa sekä mallien että kasvihuonekaasuskenaarioitten erilaisuus. Muutokset on laskettu vuoden 12 kuukaudelle ja lisäksi erikseen neljälle vuodenajalle.

Muutokset ovat koko Suomen yli laskettuja keskiarvoja. Kussakin kohdassa on taulukoitu 7 kpl jakauman prosenttipisteitä (5, 10, 25, 50, 75, 90 ja 95 %).

Arvot perustuvat 19 maailmanlaajuisen ilmastomallin tuloksiin. Tuottanut Ilmatieteen laitos 19.8.2008. Lisätietoja: Kimmo Ruosteenoja (etunimi.sukunimi@fmi.fi).

Käyttöesimerkki: Haetaan toukokuun (V kuukausi) mediaanimuutos jaksolle 2040-2069. Etsitään ko. taulukosta 50 %:n kohdalta lukuarvo, joka on 8 %.

Tarkasteltava jakso 2010-2039       
        
KK/Vuodenaika5%10%25%50%75%90%95%
I-10257910
II1258111416
III-103691214
IV-2036101315
V-5-31591215
VI-5-30371012
VII-5-30371012
VIII-203681112
IX-5-30371012
X-3-203589
XI3469111415
XII3468101213
TALVI125791213
KEVÄT-3-12691315
KESÄ-4-21471012
SYKSY-202581012

Tarkasteltava jakso 2020-2049       
        
KK/Vuodenaika5%10%25%50%75%90%95%
I0257101314
II1369131618
III0258111416
IV-3-137111416
V-7-405101417
VI-3-12571012
VII-3-11471011
VIII-103691214
IX-6-30591215
X-202571011
XI35811131618
XII56811131516
TALVI2469121416
KEVÄT-3-126101416
KESÄ-2-12581112
SYKSY-2036101314

Tarkasteltava jakso 2040-2069       
        
KK/Vuodenaika5%10%25%50%75%90%95%
I35913172022
II361116212528
III35913182224
IV-21511162023
V-7-428141922
VI0259131719
VII-3-126101416
VIII-1148111416
IX-2037111517
X1358111416
XI791215192224
XII681216192224
TALVI461015192325
KEVÄT-21510162023
KESÄ-1148111517
SYKSY23710141719

Tarkasteltava jakso 2070-2099       
        
KK/Vuodenaika5%10%25%50%75%90%95%
I10121723313640
II8111724323943
III471218243033
IV03916232933
V14914202528
VI03813192427
VII02610151921
VIII-1159131619
IX-30510152023
X461013172123
XI10131722283235
XII11131824313841
TALVI9121723313741
KEVÄT141016222831
KESÄ02611152022
SYKSY461015202427