Suomen lämpötila- ja sademääräskenaarioita: kolme kasvihuonekaasuskenaariota yhdistävä todennäköisyysjakauma

Tässä esitetyt taulukkoarvot on ensi sijassa tarkoitettu antamaan tietoa tulevasta ilmastosta vaikutus- ja sopeutumistutkimuksia varten. Silloin kun varautumistoimia ei voida kehitellä erikseen eri kasvihuonekaasuskenaarioita varten, käytössä on oltava yksikäsitteinen muutosarvio virherajoineen. Tämä on muodostettu tarkastelemalla yhdessä A2-, A1B- ja B1-kasvihuonekaasuskenaarioihin perustuvien malliajojen tuloksia.