ACCLIM-ilmastoseminaari ja ISTO-työpaja

Aika Perjantai 10.10.2008 klo 9:00 - 16:15Paikka Ilmatieteen laitos, Erik Palménin aukio 1, 1. krs, Aura

Kansalliseen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaan sisältyvä Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimus¬ohjelma (ISTO) tuottaa uutta tietoa käytännön sopeutumistoimien suunnittelua varten ja edistää tiedon soveltamista. Viisivuotisen tutkimusohjelman (2006-2010) tarvitsemien ilmastotietojen laatimisesta vastaa "Sään ääri-ilmiöt nykyilmastossa ja uusimpiin mallikokeisiin perustuvat arviot ilmastonmuutoksesta sopeutumistutkimuksia varten" (ACCLIM) -hanke, johon osallistuvat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja vuodesta 2008 alkaen myös Suomen ympäristökeskus.

Seminaarin tarkoituksena on antaa tietoa ACCLIM-hankkeen tuloksista ja kertoa esimerkein, miten tuloksia on hyödynnetty sopeutumistutkimuksissa. Esiteltävänä on myös käytännön suunnittelua tukeva työkalu tutkimustiedon välittämiseksi. Vuorovaikutteisessa ISTO-työpajassa vaihdetaan kokemuksia ja jatketaan pohdintaa siitä, miten ilmastotietoja voidaan käytännössä parhaiten hyödyntää monitieteisissä tutkimuksissa, ja mitä tarvitaan, jotta Suomi olisi mahdollisimman hyvin sopeutunut muuttuneeseen ilmastoon v. 2050! Saattaapa myös syntyä ideoita uusista yhteistyömuodoista!

ACCLIM-ilmastohankkeen tuloksia I (pj. Mikko Alestalo, IL)

ACCLIM-ilmastohankkeen tuloksia II (pj. Ari Venäläinen, IL)

Ilmastotieto sopeutumistutkimuksessa - kokemuksia ja tuloksia (pj. Heikki Tuomenvirta, IL)

ISTO-työpaja 14.00-16.15 (pj. Reija Ruuhela, MMM)

Learning cafe -työskentelyn teemoina:

  • Ilmastontietojen käyttö sopeutumistutkimuksissa

  • Miten tutkimustieto saavuttaa tarvitsijat?

  • Mihin suuntaan sopeutumistutkimus tästä eteenpäin?

  • Aikahyppy: Ilmastonmuutokseen hyvin sopeutunut Suomi v. 2050. Mitä olemme tehneet oikein, jotta tähän on päästy?

  • Kohtaamispiste uusien yhteistyömuotojen ideoimiseen