ACCLIMin julkaisut

Tuloksia esitellään seminaaritilaisuuksissa ja niistä laaditaan raportteja sekä kansainvälisesti arvioitavia julkaisuja.

2011

2010

2009

2008

 • Simola, H., 2008: Ilmastolliset normaaliarvot muuttuvassa ilmastossa. Pro Gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston fysiikan laitos, 65 + 6 s.

2007

 • Venäläinen, A., A. Vajda, S. Saku, K. Jylhä, T. Kilpeläinen, H. Tuomenvirta, J. Helminen, 2007. Drought and extreme precipitation in Finland. Third International Conference on Climate and Water, Helsinki, Finland, 3-6 September 2007. Proceedings, p. 512-517.
 • Venäläinen, A., Saku, S., Kilpeläinen, T., Jylhä, K., Tuomenvirta, H., Vajda, A., Ruosteenoja, K. ja Räisänen, J., 2007. Sään ääri-ilmiöistä Suomessa. Raportteja 2007:4, 81 s. PDF-tiedosto (1416 kt)

2006

Tutkimusaiheeseen liittyviä julkaisuja

2011

2010

 • Salanne, I., Byring, B., Valli, R., Tikkanen, M., Peltonen, P., Haapala, J., Jylhä, K., Tolonen-Kivimäki, O. & Tuomenvirta, H., 2010. Ilmastonmuutos ja tavaraliikenne. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/2010. ISBN 978-952-243-159-2 (verkkojulkaisu).
 • Venäläinen, A., Johansson, M., Kersalo, J., Gregow, H., Jylhä, K., Ruosteenoja, K., Neitiniemi-Upola, L., Tietäväinen, H., Pimenoff, N., 2010. Pääkaupunginseudun ilmastotietoja ja -skenaarioita. Teoksessa: Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu. Sopeutumisstrategian taustaselvityksiä. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY:n julkaisuja 3/2010, s. 12-35.

2009

 • Kilpeläinen, A., Gregow, H., Strandman, H., Kellomäki, S., Venäläinen, A., Peltola, H., 2009. Impacts of climate change on the risk by snow-induced forest damage in Finland. Climatic Change, in print.
 • Lappalainen, H., Linkosalo, T., Juhantalo, A. and Venäläinen, A., 2008. Long-term trends in spring phenology in a boreal forest in Central Finland. Boreal. Env. Res. 13: 303-318.
 • Tanskanen, H. and Venäläinen, A., 2008. The relationship between fire activity and fire weather indices at different stages of growing season in Finland. Boreal Env. Res. 13: 285-302.

2008

 • Aaltonen, J., Hohti, H., Jylhä, K., Karvonen, T., Kilpeläinen, T., Koistinen, J., Kotro, J., Kuitunen, T., Ollila, M., Parvio, A., Pulkkinen, S., Silander, J., Tiihonen, T., Tuomenvirta, H. ja Vajda, A., 2008. Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU). Suomen ympäristö 31/2008, Luonnonvarat, 123 s. Suomen ympäristökeskus (SYKE)

2007

 • Silander, J., Ollila, M., Aaltonen, J., Jylhä, K., Koistinen, J., Kilpeläinen, T., Vajda, A., Tuomenvirta, H., Tiihonen, T., Metsäranta, N., Vakkilainen, P. and Karvonen, T. 2007. Climate change impacts and adaptation in the hydrology of urban areas. Third International Conference on Climate and Water, Helsinki, Finland, 3-6 September 2007. Proceedings, p. 436-441.

2006

2005

 • Jylhä, K., Ruosteenoja, K. ja H. Tuomenvirta, 2005: Ilmastonmuutosskenaarioita Suomelle. Seminaarijulkaisussa Riikonen, J. ja E. Vapaavuori (toim): Ilmasto muuttuu - mukautuvatko metsät, Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, 944, 21-29.
 • Moberg, A., H. Tuomenvirta and P.Ø. Nordli, 2005: Recent climatic trends. In: Seppälä, M. (ed.): The Oxford Regional Environments Series, The Physical Geography of Fennoscandia. Oxford University Press, 113- 133.
 • Venäläinen, A., Tuomenvirta, H., Pirinen, P., Drebs, A., 2005. A basic Finnish climate data set 1961-2000-description and illustrations. Finnish Meteorological Institute, Reports 2005:5

2004

 

26.6.2015