Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot (SETUKLIM)

Kaksivuotinen Sektoritutkimusohjelman ilmastoskenaariot (SETUKLIM) -hanke käynnistyi maaliskuussa 2011 osana sektoritutkimuksen neuvottelukunnan valitsemaa SETUILMU-tutkimuskokonaisuutta, jonka tehtävänä oli tukea ilmastopolitiikan tekoa. Hanketta rahoitti Liikenne- ja viestintäministeriö.

Tutkimushanke tuotti tietoa ilmastonmuutoksesta ja ilmaston vaihtelevuu­desta. Sen keskeisimpiä tavoitteita olivat:

  • koota uusimpiin (CMIP5) ilmastomallikokeisiin perustuva tietokanta, josta on mahdollista tuottaa ilmastoskenaariot Suomelle ja tarvittaessa muille tarkasteltaville alueille

  • arvioida matalien ja korkeiden lämpötilojen esiintymistodennäköisyyksiä tulevaisuudessa

  • kehittää menetelmiä ja arvioida Suomen rannikon vedenkorkeusvaihteluita ja ääritilanteiden todennäköisyyksiä tulevaisuudessa

  • koota ja tuottaa arvioita mm. lyhytkestoisten rankkasateiden ja lumipyryjen muutoksista tulevaisuudessa.

SETUKLIM jatkoi mm. ACCLIM-hankkeessa tehtyä työtä muutosarvioiden ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseksi  ilmastonmuutostutkimuksia varten. Hankkeen tuloksista on tiedotettu näillä sivuilla, tieteellisissä julkaisuissa ja esitelmissä sekä ilmasto-opas.fi-verkkosivustolla, joka auttaa ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä ja tiedon jäsentämisessä.

Hankkeen toteuttivat: Ilmatieteen laitoksen Ilmastonmuutoksen tutkimusyksikkö ja Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Yhteystiedot

Heikki Tuomenvirta Ilmatieteen laitos Ilmaston ja sään yhteiskunnalliset vaikutukset PL 503, 00101 Helsinki sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi (at) fmi.fi

Hankkeen toteuttajat eivät vastaa mahdollisista virheistä projektin www-sivuston sisällössä tai mistään sivustolta löytyvän tiedon perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä hyväksyy www-sivustolle tullessaan ja sivustoa käyttäessään tämän käyttöehdon.