Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID)

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista rahoitettava MERMAID-hanke tukee Suomen arktisen strategian toimeenpanon suunnittelua. Hankkeen tulokset parantavat Suomen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja vastuullisesti arktisella alueella ja hyötyä alueen kehityksen tuomista taloudellisista mahdollisuuksista.

MERMAID-hankkeen tavoitteena on

  1. tuottaa Suomelle relevantteja skenaarioita arktisen alueen taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä;

  2. ennakoida Venäjälle erittäin tärkeän alueen muutostrendejä sekä testata luotuja hypoteeseja laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kautta;

  3. arvioida sitä, miten Suomi ulkomaan-, kauppa- sekä innovaatiopoliittisilla toimilla voi vähentää alueen uhkia ja riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia; sekä

  4. arvioida Suomelle relevantteja ratkaisumalleja ja toimenpiteitä.

Ilmatieteen laitoksen koordinoima hanke toteutetaan vuosina 2015–2016. Hanke toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Loppuseminaari järjestetään helmikuussa 2016.

Hankkeessa tapahtuu

Uutiskirje 3 (pdf)

26.4.2016 Kolme Policy Briefiä julkaistu:

Yleinen kehitys

Matkailu

Meriklusteri

7.3.2016 Loppuraportti (Julkaisuarkisto Valto)

9.2.2016 Hankkeen loppuseminaari

Kutsu MERMAID loppuseminaari (PDF)

28.10.2015 Hankkeen työpaja II

Uutiskirje 2 (pdf)

1.4. 2015 Hankkeen työpaja I

Uutiskirje 1 (pdf)

Hankkeen toteuttajat

  • Ilmatieteen laitos

  • Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti

  • Lapin korkeakoulukonsernin Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

  • Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Adriaan Perrels, puh. 050 583 8575, adriaan.perrels(at)fmi.fi

Osallistu keskusteluun Twitterissä: #mermaidhanke