Uutinen 22.4.2020

Pitkät ennusteet maankosteudesta voivat auttaa suunnittelemaan puun korjuuta

Alustavan tutkimuksen mukaan ainakin kahden ensimmäisen kuukauden ennusteita maankosteudesta voisi hyödyntää, kun suunnitellaan puiden korjuuta kesällä.

Talvella maa on yleensä roudassa, mutta kesällä metsän korjuukelpoisuus riippuu maankosteudesta. Jos maaperä on märkä, korjuukoneiden on hankalampi työskennellä metsässä. Ilmatieteen laitoksella tutkittiin maankosteuden pitkien ennusteiden laatua.

Työssä käytettiin Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) kuukausiennusteita. Tutkimus osoitti, että ensimmäisen kuukauden ennuste keskimääräiselle maankosteudelle oli ympäri vuoden jonkin verran parempi kuin menneisiin vuosiin perustuva vertailuennuste.

Yhtä kuukautta pidempien ennusteiden laatu riippui vuodenajasta. Talvikuukausina tehdyt toisen kuukauden ennusteet olivat jonkin verran parempia kuin toisen kuukauden ennusteet kesäkuukausille. Kolmannen kuukauden ennusteet eivät poikenneet enää merkittävästi vertailuennusteesta kesäkuukausina, mutta talvikuukausina ennusteista saattaa vielä olla hyötyä.

ECMWF:n kuukausiennusteista laskettiin maankosteuden kuukausikeskiarvo, jota verrattiin ERA5-uusanalyysin maankosteuteen. Ennustetta verrattiin myös yksinkertaiseen tilastoihin pohjautuvaan ennusteeseen, uusanalyysistä laskettuun kuukauden keskimääräiseen maankosteuteen 36 vuodelle.

Tutkimus oli osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Säätyö-hanketta.

Lisätietoja:

vanhempi tutkija Otto Hyvärinen, Ilmatieteen laitos, otto.hyvarinen@fmi.fi

Otto Hyvärinen, Ari Venäläinen, Andrea Vajda, 2020: Bias-adjusted seasonal forecasts of soil moisture for forestry applications in Finland. Adv. Sci. Res., 17, 23–27, https://doi.org/10.5194/asr-17-23-2020