Rakennusten energialaskennan ilmastolliset testivuodet

oRakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen laskentaa varten kehitettiin vuonna 2011 nykyistä ilmastoa vastaava uusi testivuosi (TRY2012). Tulevaisuuden ilmastoa kuvaavien testivuosien (TRY2030, TRY2050, TRY2100) avulla voidaan puolestaan arvioida, miten Suomen ilmaston muuttuminen vaikuttaa rakennusten energiantarpeeseen tällä vuosisadalla. Tunnittaisia säätietoja sisältävät testivuosiaineistot sekä niitä kuvaava raportti ovat vapaasti saatavissa tältä verkkosivustolta. Työ toteutettiin REFI-A-nimisessä hankkeessa Ilmatieteen laitoksen, Aalto-yliopiston, Tallinnan teknillisen yliopiston sekä Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä.

Energialaskennan testivuodet nykyilmastossa

Energialaskennan testivuodet tulevaisuuden ilmastossa

Raportti:

Rakennusten energialaskennan testivuosi 2012 ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Raportin tiivistelmä

Report abstract

Yhteenveto raportista

Huomioita testivuosien käytöstä

Hyödyllisiä verkkosivuja:

Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ilmasto-opas.fi

Ilmakehä-ABC, ilmakehätieteiden hakusanoja selityksineen

ACCLIM-hanke

Rakennusten energialaskentaan uusi ilmastollinen testivuosi (Kirjoitus Ilmastokatsaus-lehdessä, lokakuu 2011)

Kalamees, T., Jylhä, K., Tietäväinen, H., Jokisalo, J., Ilomets, S., Hyvönen, R., Saku, S., 2011: Development of weighting factors for climate variables for selecting the energy reference year according to the EN ISO 15927-4 standard. Energy and Buildings, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.031

Jylhä K., J. Jokisalo, K. Ruosteenoja, K. Pilli-Sihvola, T. Kalamees, T. Seitola, H. Mäkelä, R. Hyvönen, M. Laapas and A. Drebs, 2015: Energy demand for the heating and cooling of residential houses in Finland in a changing climate. Energy and Buildings, 99, 104-106, doi:10.1016/j.enbuild.2015.04.001, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815002777

Jylhä K., K. Ruosteenoja, J. Jokisalo, K. Pilli-Sihvola, T. Kalamees, H. Mäkelä, R. Hyvönen, and A. Drebs, 2015: Hourly test reference weather data in the changing climate of Finland for building energy simulations. Data in Brief, 4, 162-169, https://doi.org/10.1016/j.dib.2015.04.026

Vastuu tämän sivuston tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä on käyttäjän.