Rakennusten energialaskennan ilmastolliset testivuodet

Rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen laskentaa varten kehitettiin vuonna 2020 nykyistä ilmastoa vastaava uusi testivuosi (TRY2020). Toistaiseksi saatavilla on myös edelliset aineistot (TRY2012 sekä niitä vastaavat tulevaisuuden testivuodet).

Raportteja ja muuta materiaalia:

TRY2020:

Loppuseminaarin 5.11.2020 materiaalia


TRY2012:

Rakennusten energialaskennan testivuosi 2012 ja arviot ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Huomioita testivuosien käytöstä, pdf

Hyödyllisiä verkkosivuja:

Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ilmasto-opas.fi