Energialaskennan testivuodet 2020

Rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen laskentaa varten kehitettiin vuonna 2020 nykyistä ilmastoa vastaava uusi testivuosi (TRY2020) sekä päivitetyt tulevaisuuden ilmastoa kuvaavat testivuodet (TRY2030, TRY2050, TRY2100). Näiden avulla voidaan arvioida, miten Suomen ilmaston muuttuminen vaikuttaa rakennusten energiantarpeeseen tällä vuosisadalla. Tunnittaisia säätietoja sisältävät testivuosiaineistot sekä niitä kuvaava raportti ovat vapaasti saatavissa tältä verkkosivustolta. Työ toteutettiin Ilmatieteen laitoksen RASMI-hankkeessa.

Suomi on jaettu neljään (I-IV) lämpötilavyöhykkeeseen, joita edustavat Vantaalla, Jokioisissa, Jyväskylässä sekä Sodankylässä sijaitsevat säähavaintoasemat. Voit hakea nykyistä ilmastoa kuvaavan testivuoden tuntiaineiston sekä tuntiaineistosta laskettuja suureita alla olevista valikoista vyöhykkeittäin tekstitiedostoina (.csv- ja .prn -muodot). Testivuosien valintamenetelmää on selostettu tässä raportissa. Katso myös tämä ohjedokumentti, jossa kerrotaan aineistosta.

Energialaskennan testivuosien tuntiaineisto 2020

Vyöhyke I: csv prn

Vyöhyke II: csv prn

Vyöhyke III: csv prn

Vyöhyke IV: csv prn

Auringon kokonaissäteilyenergia eri suuntaisille pinnoille

Vyöhyke I: csv prn

Vyöhyke II: csv prn

Vyöhyke III: csv prn

Vyöhyke IV: csv prn

Energialaskennan testivuodet tulevaisuuden ilmastossa

Vuosien 2030, 2050 ja 2100 ilmastoa vastaavat testivuodet (TRY2030, TRY2050 ja TRY2100) ovat saatavissa vyöhykkeittäin alla olevasta valikosta. Nämä testivuodet on muodostettu muokkaamalla nykyistä ilmastoa kuvaavan testivuoden TRY2020 säätietoja ottaen huomioon arvioitu odotettavissa oleva ilmastonmuutos Suomessa.

Tulevaisuuden testivuosien sääaineistot ovat pakostakin epävarmoja. Säämuuttujien arvot on annettu näennäisesti usean desimaalin tarkkuudella, vaikka todellisuudessa niihin sisältyy paljon epävarmuutta. Esitystarkkuus on valittu tällaiseksi, koska näin saadaan esiin nykyisen ja tulevaisuuden testivuosien väliset erot, kun tietoja käytetään rakennusten energialaskelmien perustana. Testivuosien valintamenetelmää sekä tulevaisuuden testivuosien laadintaa on selostettu raportissa, joka on saatavissa tästä (LINKKI).

Sivustolla esitetyt ilmastoskenaariot perustuvat tällä hetkellä käytössä olevien ilmastomallien keskimääräisiin tuloksiin eri päästöskenaarioille (ns. RCP-skenaariot). Tietojen käyttäjän tulee ottaa huomioon, että eri mallien tuloksissa on jonkin verran eroja ja tulevaisuudessa mallien tarkentuessa käsityksemme tulevasta ilmastosta voi vielä muuttua.

Kussakin alla olevassa tiedostossa on kolmen RCP-skenaarion mukaiset aineistot kolmelle ajanjaksolle (2030, 2050, 2080) sekä .csv- että .prn-muodoissa.

Vyöhyke I: csv prn

Vyöhyke II: csv prn

Vyöhyke III: csv prn

Vyöhyke IV: csv prn