LÄMPÖTILAN MUUTOSSKENAARIOITA (YKSIKKÖ °C)

Yhteismitallistetut keskilämpötilan muutosskenaariot neljälle 30-vuotisjaksolle, vertailukohtana jakso 1971-2000.

Muutosarvioissa on huomioitu samalla kertaa sekä mallien että kasvihuonekaasuskenaarioitten erilaisuus. Muutokset on laskettu vuoden 12 kuukaudelle ja lisäksi erikseen neljälle vuodenajalle.

Muutokset ovat koko Suomen yli laskettuja keskiarvoja. Kussakin kohdassa on taulukoitu 7 kpl jakauman prosenttipisteitä (5, 10, 25, 50, 75, 90 ja 95 %).

Arvot perustuvat 19 maailmanlaajuisen ilmastomallin tuloksiin. Tuottanut Ilmatieteen laitos 19.8.2008. Lisätietoja: Kimmo Ruosteenoja (etunimi.sukunimi@fmi.fi).

Käyttöesimerkki: Haetaan toukokuun (V kuukausi) mediaanimuutos jaksolle 2040-2069. Etsitään ko. taulukosta 50 %:n kohdalta lukuarvo, joka on 2,3°C