Tietosuojan soveltaminen Ilmatieteen laitoksessa

Ilmatieteen laitos on tarkistanut ja päivittänyt henkilötietojen käsittely- ja informointikäytäntönsä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaiseksi. Asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Asetuksessa  määrätään, että kaikissa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojaperiaatteita. Ilmatieteen laitos käsittelee henkilötietojaan lainmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietojen käytöstä informoidaan muuan muassa tietosuojaselosteiden avulla. Tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin ne alun perin on kerätty. Ilmatieteen laitos säilyttää tietoja lain määrittelemän ajan tai niin kauan kuin on tarpeen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: Ilmatieteen laitos PL 503 00101 Helsinki

Tietosuojavastaava: Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

Henkilötietopyyntö

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa. Henkilötietopyyntö tulee toimittaa Ilmatieteen laitoksen postiosoitteeseen tai sähköpostitse kirjaamo@fmi.fi Tietoja pyytäessä on ilmoitettava tarpeelliset seikat kuten nimi, osoite, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkistaa ja miltä ajanjaksolta tiedot ovat. Rekisterinpitäjä antaa henkilötiedot vain rekisteröidylle itselleen.