Tiedotetilauspalvelun tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä: Ilmatieteen laitos Erik Palménin aukio 1 00560 HELSINKI puh. 029 539 2141 kirjaamo(at)fmi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö: verkkopäätoimittaja Tuija Vuorinen puh. 029 539 2234 tuija.vuorinen(at)fmi.fi 3. Tietosuojavastaavan nimi Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa(at)fmi.fi

4. Rekisterin nimi: Ilmatieteen laitoksen tiedotteiden tilauspalvelu

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Ilmatieteen laitoksen lehdistötiedotteiden lähettäminen sähköpostitse tiedotepalvelun tilanneille. 6. Rekisterin tietosisältö: Tiedotepalvelun tilaajan ilmoittamat tiedot:

  • sähköpostiosoite (pakollinen)

7. Käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (tietosuoja-asetus 6. artikla kohta 1.)

8. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan pelkästään tiedotteen tilauspalvelun tilaajilta.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Ilmatieteen laitoksen henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttäjät. Tilaajarekisterin tietoja käytetään ainoastaan Ilmatieteen laitoksen tiedotteiden lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Rekisteriin pääsemiseksi tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit  Tietoja säilytetään kunnes tilaaja lopettaa tilauspalvelun tai tilaajan sähköpostiosoite lakkaa toimimasta.

13. Suostumuksen peruuttaminen Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tilauksensa ja antamansa suostumus. Palvelun tilaaja voi poistua rekisteristä milloin tahansa päättämällä itse tilauksen Ilmatieteen laitoksen verkkosivustolla.

14. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Ilmatieteen laitokselta tieto siitä, mitä henkilötietoja Ilmatieteen laitos kerää ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään tiedotetilauspalvelun hallinnoinnin yhteydessä. 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä riittävän yksilöidysti sähköpostilla.

Jokainen voi kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn. Tällöin tiedot poistetaan rekisteristä. Mahdolliset tietojen käsittelemistä koskevat korjaamispyynnöt ja kiellot pyydetään ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen viestinta@fmi.fi.

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. 

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

19.8.2021