Varoitukset lisäävät väestön turvallisuutta

Ilmatieteen laitos seuraa ympäri vuorokauden säätä Suomessa ja maailmalla. Tilanteen mukaan väestöä varoitetaan vaarallisista tai haitallisista ilmiöistä.

Alla kerrotut asiat merkittynä varoituskarttasivuun, että missä on mitäkin.
Saavutettavuuden parantamiseksi varoituspalvelusta on toteutettu myös harmaasävyinen versio.

Varoituspalvelun ominaisuuksia verkkopalvelussa

1. Valitse kiinnostava päivä ylälaidan kartoista. Pikkukuvista näet nopeasti tulevien päivien yleistilanteen.

2. Karttaa voi zoomata.

3. Kartan päältä klikkaamalla saat lisätietoa, kuinka varoitukset ovat voimassa.

4. Alueittaisia varoituksia ja vaikutuskuvauksia voit lukea avaamalla kartan alla olevat tekstilaatikot.

5. Kun voimassa on useampia varoituslajeja, voit piilottaa tai palauttaa varoituslajeja näkyville liukukytkimillä.

6. Varoitustasoja kuvaavien värien ja symbolien kuvaus.

7. Voit vaihtaa näkymän harmaasävyiseksi liukukytkimestä.

Tarjolla olevien ominaisuuksien määrä riippuu päätelaitteen koosta. Pienemmissä laitteissa ominaisuuksia on vähemmän.

Varoituksen vakavuus ilmaistaan värillä

Varoituskartalla näkyy vaaran vakavuus kolmiportaisella väriluokituksella. Kun varoituksia on voimassa useita, ei ole mahdollista saada kaikkia varoituslajeja mahtumaan pieniin maakuntiin tai pieniin merialueisiin. Jos kaikki varoitukset eivät mahdu kuvaan, on kartassa voimakkaimpien varoitusten symbolit ja niiden vieressä + -merkki.

Varoitusten väriluokitus:

  • vihreä, kun sää ei aiheuta suurta vaaraa

  • keltainen, kun vaarallinen sää on mahdollinen. Säähän on hyvä kiinnittää huomiota säälle alttiissa toiminnassa. On hyvä myös seurata sään kehittymistä ja välttää riskejä.

  • oranssi, kun sää on vaarallinen. Sää voi aiheuttaa sekä aineellisia vahinkoja että henkilövahinkoja. On syytä välttää sellaisia riskejä, mitä sää voi aiheuttaa. Tilanteessa on hyvä seurata säännöllisesti sään kehittymistä ja viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita.

  • punainen kuvaa hyvin vaarallista säätä. Sekä aineellisia että henkilövahinkoja on odotettavissa jopa laajalla alueella. Sään sekä vaaratason kehittymistä on syytä seurata jatkuvasti. Lisäksi on seurattava viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita ja oltava valmiina poikkeuksellisiin toimenpiteisiin. Punaista väriä on varoituskartalla hyvin harvoin.

Kaikkia varoitusten luokkia ei ole käytössä kaikissa varoitustyypeissä.

Varoitukset annetaan joka vuorokaudelle erikseen. Esimerkiksi maanantaina annetaan varoitukset maanantaille, tiistaille, keskiviikolle, torstaille ja perjantaille. Ne kertovat vuorokauden ajalta pahimmasta tilanteesta esimerkiksi voimakkaimmasta tuulesta. 2–5 vuorokautta koskevissa varoituksissa varoituskynnys on korkeampi.

Varoitusten aluejako

Varoituksissa käytetään voidaan käyttää maakuntien ja kuntien lisäksi myös ns. vapaata aluerajausta. Joissain tuotteissa kuten Yle Radio Suomen ja Radio Vegan ennusteiden yhteydessä käytetään edelleen aina maakuntia ja merialueita. Maakuntaan tulee varoitus voimaan, jos vähintään 20 prosenttia maakunnasta on varoituksessa mukana. Samaa sääntöä käytetään myös kuntien osalta.

Tutustu maa- ja merialueiden aluejakoon.

Varoitusten päivittämisestä

Varoituksia päivitetään noin kolmen tunnin välein. Tarvittaessa varoituksia voidaan päivittää useamminkin. Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla ja Ilmatieteen laitoksen sääsovelluksessa olevassa varoituskartassa varoitukset ovat ajan tasalla. Sieltä löytyvät kaikki varoitukset. Näin ei välttämättä ole muualla esimerkiksi televisiossa, radiossa ja muilla verkkosivuilla.

15.5.2024