Havaintolomakkeiden tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä: Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 HELSINKI puh. 029 539 2141 kirjaamo(at)fmi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

Suuret rakeet: raeasiantuntija/meteorologi Jari Tuovinen puh. 029 539 1000 jari.tuovinen(at)fmi.fi Trombit ja pölypyörteet: meteorologi Jenni Rauhala puh. 029 539 1000 Lumivyöryt: kehityspäällikkö Alberto Blanco puh. 029 539 6734 alberto.blanco(at)fmi.fi

3. Tietosuojavastaavan nimi: Jaana Palmunoksa (1.1.2020 alkaen) puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa(at)fmi.fi 4. Rekisterin nimi: Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen raehavaintolomake / trombi- ja pölypyörrehavaintolomake / lumivyöryjen havaintolomake. 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää havaintoja normaalia suuremmista rakeista sekä muista raekuuron aikaan havaituista ilmiöistä / trombeista ja muista pyörretuulista sekä niiden aiheuttamista tuhoista / lumivyöryistä Ilmatieteen laitokselle. Havainnon lähettäjän sähköpostiosoitetta ja muita yhteistietoja kysytään vain siksi että meteorologi voisi tarvittaessa ottaa yhteyttä havaitsijaan mahdollisten lisäkysymysten takia. 6. Rekisterin tietosisältö: Palautteen lähettäjän ilmoittamat tiedot:

  • nimi (ei pakollinen)

  • sähköpostiosoite (ei pakollinen)

  • puhelin päivällä (ei pakollinen)

  • postiosoite (trombilomake, ei pakollinen)

7. Käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän omaan suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään havaintolomakkeen käyttäjältä. 8. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan havaintolomakkeen käyttäjältä. 9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät: Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Ilmatieteen laitoksen henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttäjät. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan tieteelliseen tutkimukseen ja havaintosarjan ylläpitämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille. 10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 11. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät ja joiden tutkimusalueeseen ilmiöt tai niihin liittyvät asiat kuuluvat. 12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit: Tietoja säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka kun tapaus tai tapaukset on saatu käsiteltyä ja tilastoitua. Tietoja voidaan säilyttää myös pysyvästi, mikäli esimerkiksi havaintosarjan ylläpitäminen niin vaatii. 13. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevan epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua. Tietoihin pääsy tapahtuu lähettämällä pyyntö sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@fmi.fi. 14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.