Tietosuojaseloste: Ilmatieteen laitoksen sää -sovellus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä: Ilmatieteen laitos PL 503, Erik Palménin aukio 1 00101 HELSINKI puh. 029 539 2141 kirjaamo(at)fmi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö: Teemu Sirviö puh. 029 539 6017 teemu.sirvio(at)fmi.fi

3. Tietosuojavastaava: Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa(at)fmi.fi  

4. Rekisterin nimi: Ilmatieteen laitoksen sää -sovellus

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Sovellus käyttää paikkatietoja säätietojen välittämiseen käyttäjän sijaintiin.

6. Käsittelyn oikeusperuste: Lakisääteinen velvoite (Laki ilmatieteen laitoksesta 212/2018 2 §)

7. Rekisterin tietosisältö: Säätietoja hakevan laitteen IP-osoite, aika- ja paikkatieto.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Sovelluksen käyttäjät.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät: Ilmatieteen laitoksen työntekijät, joiden työtehtävät edellyttävät sovelluksen lokitietojen tarkastelua.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Sovelluksen tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet: Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on Ilmatieteen laitoksen henkilöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Kuka tahansa ei pääse tietoihin käsiksi, vaan niitä säilytetään tunnuksien ja salasanojen takana.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit: Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, mutta korkeintaan kahden vuoden ajan.

13. Rekisteröidyn oikeudet: Käyttäjällä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

2.10.2023