Talous

Rahoitus vuonna 2022

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 57 % laitoksen menoista.

  • Talousarviorahoitus 48,7 milj. eur

  • Tuotot 36,4 milj. eur

Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 14,5 milj. euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 20,7 milj. euroa.

Menot vuonna 2022

Laitoksen kokonaismenot olivat 85,1 milj. euroa. Menot kasvoivat 7,0 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Kustannukset vuonna 2022

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli palkkakustannukset, joiden osuus oli 53,4 %. Käyttökustannusten osuus oli 40,5 % ja pääomakustannusten osuus 6,1 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 85,3 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen n. 4,7 milj. euroa.

  • Palkkakustannukset 45,5 milj. eur

  • Käyttökustannukset 34,5 milj. eur

  • Pääomakustannukset 5,2 milj. eur