Talous

Rahoitus vuonna 2018

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 58 % laitoksen menoista.

  • Talousarviorahoitus    44,8 milj. eur

  • Tuotot                            33,2 milj. eur

Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 14,1 milj. euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 18,7 milj. euroa.

Menot vuonna 2018

Laitoksen kokonaismenot olivat 78,0 milj. euroa. Menot kasvoivat 4,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Kustannukset vuonna 2018

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli edelleen palkkakustannukset, joiden osuus oli 49 %. Käyttökustannusten osuus oli 44 % ja pääomakustannusten osuus 7 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 78,2 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen n. 5,4 milj. euroa.

  • Palkkakustannukset          38,5 milj. eur

  • Käyttökustannukset          34,2 milj. eur

  • Pääomakustannukset         5,5 milj. eur