Talous

Rahoitus vuonna 2020

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 55 % laitoksen menoista.

  • Talousarviorahoitus 41,1 milj. eur

  • Tuotot 33,1 milj. eur

Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 13,1 milj. euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 19,4 milj. euroa.

Menot vuonna 2020

Laitoksen kokonaismenot olivat 74,2 milj. euroa. Menot laskivat 7,1 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Kustannukset vuonna 2020

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli edelleen palkkakustannukset, joiden osuus oli 55,3 %. Käyttökustannusten osuus oli 36,7 % ja pääomakustannusten osuus 8,0 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 77,9 milj. euroa, vähennystä edelliseen vuoteen n. 4,8 milj. euroa.

  • Palkkakustannukset 43,0 milj. eur

  • Käyttökustannukset 28,6 milj. eur

  • Pääomakustannukset 6,3 milj. eur