Talous

Rahoitus vuonna 2019

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 61 % laitoksen menoista.

  • Talousarviorahoitus 49,8 milj. eur

  • Tuotot 31,6 milj. eur

Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 12,8 milj. euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 18,0 milj. euroa.

Menot vuonna 2019

Laitoksen kokonaismenot olivat 81,3 milj. euroa. Menot kasvoivat 3,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Kustannukset vuonna 2019

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli edelleen palkkakustannukset, joiden osuus oli 50,5 %. Käyttökustannusten osuus oli 42,7 % ja pääomakustannusten osuus 6,8 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 82,6 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen n. 4,4 milj. euroa.

  • Palkkakustannukset 41,8 milj. eur

  • Käyttökustannukset 35,3 milj. eur

  • Pääomakustannukset 5,6 milj. eur