Talous

Rahoitus vuonna 2023

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 55 % laitoksen menoista.

  • Talousarviorahoitus 52,8 milj. eur

  • Tuotot 42,7 milj. eur

Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 16,6 milj. euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 23,7 milj. euroa.

Menot vuonna 2023

Laitoksen kokonaismenot olivat 95,5 milj. euroa. Menot kasvoivat 10,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Kustannukset vuonna 2023

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli palkkakustannukset, joiden osuus oli 52,9 %. Käyttökustannusten osuus oli 42,3 % ja pääomakustannusten osuus 4,8 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 93,0 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen n. 7,7 milj. euroa.

  • Palkkakustannukset 49,2 milj. eur

  • Käyttökustannukset 39,3 milj. eur

  • Pääomakustannukset 4,5 milj. eur