Talous

Rahoitus vuonna 2021

Ilmatieteen laitoksen rahoitus koostui perustoimintaan saadusta valtion talousarviorahoituksesta sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista. Talousarviorahoituksella katettiin 58 % laitoksen menoista.

  • Talousarviorahoitus 45,3 milj. eur

  • Tuotot 32,8 milj. eur

Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan ylijäämätavoite saavutettiin.

Julkisoikeudellisten ja liiketaloudellisten suoritteiden myynnistä kertyi maksullisen toiminnan tuottoja 12,8 milj. euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 18,8 milj. euroa.

Menot vuonna 2021

Laitoksen kokonaismenot olivat 78,1 milj. euroa. Menot kasvoivat 3,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Kustannukset vuonna 2021

Kustannuksia seurattiin toimintolaskentajärjestelmällä. Kustannusrakenteessa suurin erä oli edelleen palkkakustannukset, joiden osuus oli 54,0 %. Käyttökustannusten osuus oli 38,3 % ja pääomakustannusten osuus 7,7 %. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 80,5 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen n. 2,7 milj. euroa.

  • Palkkakustannukset 43,5 milj. eur

  • Käyttökustannukset 30,9 milj. eur

  • Pääomakustannukset 6,2 milj. eur