Maailman ilmatieteen päivään kutsuttavien lista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 Helsinki puh. 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö Kaisa-Juulia Raita puh. 029 539 2395 kaisa-juulia.raita(at)fmi.fi

3. Tietosuojavastaava Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa(at)fmi.fi

4. Rekisterin nimi Maailman ilmatieteen päivään kutsuttavien lista

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Kutsujen lähettäminen maailman ilmatieteen päivän juhlatilaisuuteen

6. Käsittelyn oikeusperuste Suostumus Suostumus voidaan peruuttaa ilmoittamalla asiasta osoitteeseen sihteerit@fmi.fi tai Ilmatieteen laitos/Hallinto, PL 503, 00101 Helsinki.

7. Rekisterin tietosisältö Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite.

8. Säännönmukaiset tietolähteet Ilmatieteen laitoksen palvelusuhderekisteri. Tietolähde voi olla myös rekisteröity itse.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Tietojen vastaanottajat ovat Ilmatieteen laitoksen työntekijöitä, jotka osallistuvat Maailman ilmatieteen päivän kutsujen lähettämiseen.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei säännönmukaisia luovutuksia tai tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri on digitaalisessa muodossa tietojärjestelmässä. Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn ja pääsy rekisteriin on Ilmatieteen laitoksen työntekijöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttötarkoitukseensa eli kutsujen lähettämiseen. Mikäli juhlaa ei enää järjestetä tai sen kutsukäytäntöä muutetaan, hävitetään tiedot välittömästi. Ilmatieteen laitoksen tiedonohjaussuunnitelman mukaan tällaisia rekistereitä ei arkistoida tai säilytetä käyttötarkoituksen päätyttyä.

13. Rekisteröidyn oikeudet Pyyntö käyttää rekisteröidyn oikeuksia on tehtävä osoitteeseen: sihteerit@fmi.fi

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  • Oikeus tietojen oikaisemiseen

  • Oikeus tietojen poistamiseen

  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • Vastustamisoikeus

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

2.5.2023