Ilmatieteen laitoksen Ukkosvahti-mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä: Ilmatieteen laitos PL 503, Erik Palménin aukio 1 00101 HELSINKI puh. 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö: Teemu Sirviö puh. 029 539 6017 teemu.sirvio@fmi.fi

3. Tietosuojavastaava: Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Rekisterin nimi: Ilmatieteen laitoksen Ukkosvahti-mobiilisovellus

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun laskuttaminen. Ukkosvahti-sovellus tekee ilmoituksen älypuhelimeen, kun käyttäjän itse määrittelemälle seuranta-alueelle on ennusteen mukaan tulossa ukkosta.

6. Käsittelyn oikeusperuste: Sopimus (tilattu palvelu)

7. Rekisterin tietosisältö: Sovellusta käytetään laitoksen antamalla token-koodilla, jonka Ilmatieteen laitos toimittaa laskutustiedot saatuaan. Token-koodi siis yhdistyy tiettyihin laskutustietoihin, joissa voi olla henkilötietoja. Sovellus generoi laitekohtaisen tunnisteen kullekin laitteelle. Sovellus ei tiedä käyttäjän henkilöllisyyttä eikä seuraa käyttäjän sijaintia. Käyttäjä voi lopettaa sovelluksen käytön milloin tahansa poistamalla sovelluksen puhelimestaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet: Palvelun tilaaja

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät: Ilmatieteen laitoksen työntekijät, joiden työtehtävät edellyttävät sovelluksen käytön seurantaa.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Henkilötietoja (laskutustiedot yhdistettynä token-koodiin) ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet: Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on niillä Ilmatieteen laitoksen palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Kuka tahansa ei pääse tietoihin käsiksi, vaan niitä säilytetään tunnuksien ja salasanojen takana.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit: Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilaus on voimassa ja kun tilaukseen liittyvät laskut on maksettu.

13. Rekisteröidyn oikeudet: Käyttäjillä on oikeus saada tietää, onko häntä koskevia tietoja mahdollisesti tallennettu järjestelmään.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos käyttäjä katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.