Ilmatieteen laitoksen mediapankki tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 HELSINKI puh. 029 539 1000 kirjaamo@fmi.fi 2. Rekisterin yhteyshenkilö Sofia Wilkman sofia.wilkman@fmi.fi

3. Tietosuojavastaava Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Rekisterin nimi Valokuvia Ilmatieteen laitoksen toiminnasta ja tehtäväalueista sekä Ilmatieteen laitoksen täysi-ikäisistä työntekijöistä ja sidosryhmiin kuuluvista täysi-ikäisistä henkilöistä.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Valokuvien käyttäminen Ilmatieteen laitoksen tai valtionhallinnon viestinnässä. Kuvissa esiintyvien henkilöiden tunnistaminen (metatiedot, kuvatekstit, ALT-tekstit).

6. Käsittelyn oikeusperuste Käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 3 §.

Kuvissa esiintyviltä henkilöiltä pyydetään suostumus siihen, että Ilmatieteen laitos saa oikeuden käyttää kuvia julkisessa viestinnässään siten, että kuvassa olevien henkilöiden nimi voidaan julkaista (kuvateksti, kuvan metatiedot ja/tai ALT-TEKSTIT).

Kuvituskuvien säilytysaika on viisi vuotta pois lukien kulttuuriperinnön arkistointia varten otetut valokuvat.

7. Rekisterin tietosisältö Valokuvan yhteyteen sekä kuvapankin metatietoihin tallennetaan kuvassa esiintyvän henkilön nimi. Valokuvaajan nimi tallennetaan kuvan nimeen tai metatietoihin. Valokuvauksen yhteydessä kuvattavalta pyydetään kuvauslupa, johon tallennetaan henkilön nimi ja kuvauspäivämäärä. Lisäksi voidaan tallentaa yhteystieto. Lisäksi voidaan tallentaa tietoa kuvaan liittyvästä tilanteesta, esimerkiksi tapahtuman nimi ja päivämäärä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet Valokuvatut henkilöt itse ja heistä valokuvaajan ottamat valokuvat.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Valokuvassa esiintyvän henkilön nimitiedon voivat nähdä kuvapankkia käyttävät henkilöt, joita ovat Ilmatieteen laitoksella työskentelevät henkilöt.

Kuvapankkiin voidaan luoda avoimia kansioita esimerkiksi median tai muiden sidosryhmien käyttöön, johon Viestintä-ryhmä antaa käyttöoikeuden ja johon Viestintä-ryhmä valitsee valokuvia.

Kuvapankin toimittaja Mediasignal vastaa siitä, että heidän toimestaan henkilötietoja käsittelevät ainoastaan toimittajan henkilöt, jotka ovat sitoutuneet pitämän käsittelemänsä tiedot salassa.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Ei säännönmukaisia luovutuksia tai tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet Kuvapankin toimittaja Mediasignal suojaa henkilötietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät ja tietoliikenteen asianmukaisilla tietoturvaratkaisuilla sen varmistamiseksi, että henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus on turvattu siihen saakka, että henkilötiedot on tämän sopimuksen mukaisesti poistettu Toimittajan järjestelmästä.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit Kuvituskuvia säilytetään viiden (5) vuoden ajan poislukien kulttuuriperinnön arkistointia varten säilytettävät valokuvat, joita voidaan lainsäädännön mukaan säilyttää pysyvästi.

13. Rekisteröidyn oikeudet Pyyntö on tehtävä osoitteeseen: viestinta@fmi.fi

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  • Oikeus tietojen oikaisemiseen

  • Oikeus tietojen poistamiseen

  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  • Vastustamisoikeus

  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.