Palautelomakkeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä:
Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1
00560 HELSINKI
kirjaamo@fmi.fi
puh. 029 539 2141

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
verkkopäätoimittaja Tuija Vuorinen
tuija.vuorinen@fmi.fi
puh. 029 539 2234

3. Tietosuojavastaavan nimi
Jaana Palmunoksa (1.1.2020 alkaen)
puh. 029 539 2310
jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Rekisterin nimi:
Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen palautelomake

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää palautetta, kysymyksiä ja kommentteja Ilmatieteen laitokselle. Mikäli palautteen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

6. Rekisterin tietosisältö:
Palautteen lähettäjän ilmoittamat tiedot:

  • nimi (ei pakollinen)
  • sähköpostiosoite (ei pakollinen)

7. Käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään palautelomakkeen käyttäjiltä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan palautelomakkeen käyttäjältä.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Ilmatieteen laitoksen henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttäjät. Tilaajarekisterin tietoja käytetään ainoastaan palautevastaamiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. 

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit 
Tietoja säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka kun palautteeseen on vastattu. Vastauksen jälkeen viestit ja yhteystiedot poistetaan.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Tietoihin pääsy tapahtuu lähettämällä pyyntö sähköpostiosoitteeseen viestinta@fmi.fi.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

20.12.2019