Palautelomakkeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 HELSINKI puh. 029 539 2141 kirjaamo(at)fmi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö verkkopäätoimittaja Tuija Vuorinen puh. 029 539 2234 tuija.vuorinen(at)fmi.fi

3. Tietosuojavastaava Jaana Palmunoksa (1.1.2020 alkaen) puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa(at)fmi.fi

4. Rekisterin nimi Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen palautelomake 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää palautetta, kysymyksiä ja kommentteja Ilmatieteen laitokselle. Mikäli palautteen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. 6. Rekisterin tietosisältö Palautteen lähettäjän ilmoittamat tiedot:

  • nimi (ei pakollinen)

  • sähköpostiosoite (ei pakollinen)

7. Käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Rekisterin tiedot saadaan pelkästään palautelomakkeen käyttäjiltä. 8. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan palautelomakkeen käyttäjältä. 9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Ilmatieteen laitoksen henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttäjät. Tilaajarekisterin tietoja käytetään ainoastaan palautevastaamiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille. 10. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 11. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne, joiden tehtävät sitä edellyttävät. 12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit Tietoja säilytetään pääsääntöisesti ainoastaan siihen saakka kun palautteeseen on vastattu. Vastauksen jälkeen viestit ja yhteystiedot poistetaan. 13. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Tietoihin pääsy tapahtuu lähettämällä pyyntö sähköpostiosoitteeseen viestinta@fmi.fi. 14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.