Tapahtumat ja kurssit tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

1. Rekisterinpitäjä Ilmatieteen laitos PL 503 (Erik Palménin aukio 1) 00101 Helsinki puh. 029 539 2141 kirjaamo@fmi.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö sihteerit(at)fmi.fi

3. Tietosuojavastaava Jaana Palmunoksa puh. 029 539 2310 jaana.palmunoksa@fmi.fi

4. Rekisterin nimi Ilmatieteen laitoksen tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käytetään Ilmatieteen laitoksen (IL:n) tapahtumien ja kokouksien hallinnointiin. Sähköpostiosoitetta mahdollisesti käytetään tulevasta vastaavanlaista tapahtumasta ja kokouksesta tiedottamiseen.

6. Käsittelyn oikeusperuste Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, joka kerätään tapahtumiin ja kokouksiin ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumiin ja kokouksiin osallistuminen edellyttää tässä selosteessa eriteltyjen henkilötietojen antamista.

7. Rekisterin tietosisältö Tapahtumiin ja kokouksiin ilmoittautumisen yhteydessä osallistujalta kerätään muun muassa: - Nimi - Tehtävänimike - Organisaatio - Maa - Sähköpostiosoite - Yhteystiedot - Lisäksi muita mahdollisia henkilöön liittyviä lisätietoja kuten ruokarajoitteet

8. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilön oma tai organisaation yhteyshenkilön ilmoitus.

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Tiedot kerätään pääasiallisesti Ilmatieteen laitoksen rekisteriin mutta ilmoittautumisia kerätään myös sähköisillä palvelulla. Käytettävä järjestelmä ilmenee ilmoittautumisen yhteydessä. Rekisterin sisältämiä tietoja käsittelevät vain ne Ilmatieteen laitoksen henkilöt, joiden tehtävät sitä edellyttävät. Ilmatieteen laitoksen palveluntarjoajan henkilöstöllä on myös pääsy henkilötietoihin. Palvelun tarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa IL:n sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä. IL saattaa luovuttaa henkilötietoja edelleen yhteistyökumppaneille tapahtumien järjestämistä varten. Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä myydä ulkopuolisille.

10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa Ilmatieteen laitoksen palvelimilla. Sähköisten palvelujen osalta henkilötiedot säilytetään ulkoistetuissa palveluissa.

12. Henkilötietojen säilyttämisaika tai määrittämiskriteerit Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta Ilmatieteen laitos voi täyttää tässä selosteessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset.

13. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on myös oikeus omien henkilötietojen oikaisemiseen ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Muu informaatio Palvelun tarjoaja voi olla esimerkiksi Webropol tai Lyyti. Palveluntarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa Ilmatieteen laitoksen sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä. Mikäli tapahtuma tai kokous järjestetään Dynamicumin tiloissa Kumpulassa, niin osallistuja kirjautuu IL:n vieraiden sisäänkirjautumisjärjestelmään saadakseen vierailijakortin. Katso järjestelmän tietosuojaseloste.