Ilmatieteen laitos työpaikkana

Ilmatieteen laitos on kilpailukykyinen työpaikka, jossa yksilöt kehittävät aktiivisesti omaa osaamistaan, ja kokevat työn motivoivaksi.

Dynamicumin valoisa aula korkeine ikkunoineen.
Ilmatieteen laitoksen toimitila Dynamicum sijaitsee Helsingin Kumpulassa. Kuva: Emilia Kallioinen

Ilmatieteen laitoksessa työskentelee noin 750 henkilöä. Henkilöstön yleinen koulutustaso on korkea. Meteorologien lisäksi noin puolet työskentelee asiantuntijatehtävissä tutkijoina tai esimerkiksi sääennusteiden tekemiseen tarvittavien laitteiden ja järjestelmien asiantuntijoina.

Meteorologin työnkuvasta kerrotaan enemmän Teematietoa-osiossa otsikolla: Mitä meteorologi tekee?

Yliopistolla meteorologiaa opiskelleiden lisäksi Ilmatieteen laitoksen työntekijät ovat taustaltaan mm. kemistejä, fyysikoita, matemaatikoita ja insinöörejä. Osaajat sijoittuvat tutkimuksen, havaintopalveluiden, sääpalveluiden, tietohallinnon, tuotekehityksen tai hallinnon asiantuntijatehtäviin.

Säähavainnointi ja ennustustoiminta kattaa koko maan ja toimii ympäri vuorokauden. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen on tehnyt työstä aiempaa vaativampaa. Suomen Ilmatieteen laitos on maailmanlaajuisesti kärkitason toimija omalla alallaan ja työtehtävät kansainvälistyvät koko ajan. Tutkijat tekevät huipputiedettä kansainvälisissä projekteissa. Yhteistyökumppaneita on myös maailmanlaajuisesti niin tutkimus-, konsultointi- kuin kehitysapuprojekteissa.

Työhyvinvointiin ja tasa-arvoon panostetaan

Ilmatieteen laitos tarjoaa henkilöstölleen kehittämispalveluita muun muassa järjestämällä täydennyskoulutusta ja tukemalla työn ohessa opiskelua. Akateemiset jatko-opinnot suoritetaan usein jonkin tutkimusprojektin aihealueelta. 

Henkilöstön hyvinvointi on laitoksen menestykselle keskeinen tekijä, siksi esimerkiksi esimiesten johtamistaitoja kehitetään jatkuvasti. Laitos tukee aktiivisesti henkilöstön virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi laitos tarjoaa kattavat työterveyshuoltopalvelut.

Ilmatieteen laitos ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet huomioon kaikissa suunnitelmissaan, päätöksissään, niiden valmistelussa ja toimeenpanossa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma koskee kaikkia Ilmatieteen laitoksella ja jokaisella meistä on myös velvollisuus edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista omassa työympäristössään. Ilmatieteen laitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (2023) (pdf)

Toimipaikat eri puolilla Suomea

Ilmatieteen laitoksen päätoimipaikka sijaitsee Helsingin Kumpulassa Dynamicum-toimitalossa. Toimipisteitä on Helsingin lisäksi

  • Kuopiossa (Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimus ja Lento- ja sotilassääpalvelu)

  • Rovaniemellä (Lento- ja sotilassääpalvelu) ja

  • Sodankylässä (Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus)